De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) behartigt de belangen van antropologen die in Nederland wonen, werken of studeren. Om hierop aan te sluiten is het bestuur van de ABv een afspiegeling van het brede veld waarin antropologen actief zijn. Om ook de belangen van de toekomst van de antropologie te verzekeren, maken vertegenwoordigers van LaSSA (de landelijke studievereniging van antropologie-studenten) deel uit van het bestuur.

De ABv wordt draaiende gehouden door een Algemeen Bestuur en een Webredactie