Op 26 juni overleed op 87-jarige leeftijd de wereldberoemde antropoloog professor Jeremy Boissevain. Boissevain, geboren in Londen, werd in 1966 benoemd tot hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en bleef daar tot zijn emeritaat. Hij introduceerde het Barthiaanse transactionalisme in Nederland en was de intellectuele vader van een nog steeds bloeiende onderzoekspraktijk rond begrippen als etniciteit, politiek netwerk analyse en patronage. Hij was grondlegger van de zeer succesvolle Mediterrane en Europese antropologie afdeling aan de UvA. Vanuit dat specialisme zijn veel antropologen onderzoek gaan doen naar migratievraagstukken in Europa. Zonder zich expliciet met migratie te hebben beziggehouden kan Boissevain wel worden beschouwd als de onmisbare theoretische inspirator van dit onderzoeksveld. Boissevain deed veel onderzoek in Malta en gold als een van de weinig specialisten van dit eiland. Later heeft hij zich ook toegelegd op onderzoek naar toerisme en nog zeer recent verdiepte hij zich in de maritieme antropologie.

Jeremy Boissevain was een aimabel mens die open stond voor nieuwe ideeën en inzichten, was trouw lid van de ABv en nam actief deel aan activiteiten van de vereniging. We zullen hem als wetenschapper, maar ook als warme persoonlijkheid missen.

Onderstaande link geeft toegang tot een portret van Boissevain dat in Etnofoor in 2006 werd gepubliceerd, geschreven door Rob van Ginkel en Irene Stengs. Het nummer was gewijd aan de loopbaan van een aantal vooraanstaande antropologen in Nederland, waarvan Jeremy Boissevain er natuurlijk een was.

Boissevain van Ginkel en Stengs Etnofoor 2006

Foto: www.maltatoday.com

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *