Academie voor organisatiecultuur ontvangt titel “Ambassade van de Verdraagzaamheid 2017”

De stichting Paleis van de Verdraagzaamheid heeft de titel “Ambassade van de Verdraagzaamheid 2017” toegekend aan de Academie voor Organisatiecultuur. De stichting prijst de academie, opgericht door antropologen Jitske Kramer en Danielle Braun, voor het overbrengen van hun diversiteitsvisie op een breed publiek en daarmee veel impact te realiseren. Kramer en Braun hebben zowel samen als […]

Read more
Femke Kaulingfreks over straatpolitiek, rapper Boef en een brede gekleurde burgerbeweging

Antropologe Femke Kaulingfreks, die zowel in Frankrijk als in Nederland langdurig onderzoek heeft gedaan naar migrantenjongeren, beschrijft in dit stuk in de Trouw dat zich een “brede gekleurde burgerbeweging” aan het vormen is in de Nederlandse samenleving. Het feit dat ze hierbij de voorspelling doet dat rapper Boef eenzelfde rol zal vervullen als wordt toebedeelt aan James […]

Read more
NRC besteed in aanloop naar feestdagen aandacht aan het fenomeen ‘racisme’

Het NRC Handelsblad heeft het feit dat de Zwarte Pieten discussie de afgelopen jaren een meer zichtbare positie heeft ingenomen in het maatschappelijk debat aangehaald als reden voor een uitgebreide behandeling van het fenomeen ‘racisme’. In de oplage van 18 november verschenen stukken over het ontstaan van racisme, de subtiele verschijning van ‘alledaags racisme’ en […]

Read more