Antropoloog Jeremy Boissevain overleden

Op 26 juni overleed op 87-jarige leeftijd de wereldberoemde antropoloog professor Jeremy Boissevain. Boissevain, geboren in Londen, werd in 1966 benoemd tot hoogleraar antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en bleef daar tot zijn emeritaat. Hij introduceerde het Barthiaanse transactionalisme in Nederland en was de intellectuele vader van een nog steeds bloeiende onderzoekspraktijk rond begrippen […]

Read more