De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) behartigt de belangen van antropologen die in Nederland wonen, werken of studeren. Om hierop aan te sluiten is het bestuur van de ABv een afspiegeling van het brede veld waarin antropologen actief zijn. Om ook de belangen van de toekomst van de antropologie te verzekeren, maken vertegenwoordigers van LaSSA (de landelijke studievereniging van antropologie-studenten) deel uit van het bestuur.

Leden

De meeste afgestuurde antropologen zijn niet als onderzoeker verbonden aan een universiteit maar zijn, met hun specifieke etnografische inzicht, van grote waarde voor de maatschappij. Antropologen zijn veelal verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitoefening binnen een breed scala aan organisaties, verenigingen en bedrijven. Zo is men actief als functionaris bij lokale en nationale overheidsinstanties, of in het bedrijfsleven als bestuurskundige. Ook is er een grote groep antropologen succesvol actief binnen internationale (non-govermentale) organisaties.

Het doel van de ABv is om deze antropologen samen te brengen waardoor de antropologie als discipline meer aansluiting krijgt op de maatschappij. Tevens zal het voor studenten en pas afgestudeerden makkelijker worden hun toekomstige rol in de maatschappij te leren kennen wanneer zij een band onderhouden met andere antropologen die al een plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt. Kortom, leden van de ABv krijgen met hun lidmaatschap toegang tot een uitgebreid netwerk waarbinnen zij kennis kunnen opdoen en waardevolle contacten kunnen onderhouden.

Wat biedt de ABv

De ABv probeert, voornamelijk door het organiseren van bijeenkomsten, zoveel mogelijk mensen met een antropologische achtergrond aan te spreken. Het jaarlijkse congres is dan ook breed van opzet en de thema’s van de studiemiddagen zijn divers te noemen. De deelname aan de activiteiten is voor leden gratis of er geldt een gereduceerd tarief. Daarnaast ondersteunt de ABv (financieel en logistiek) de activiteiten van LaSSA en occasionele activiteiten van leden.

Leden ontvangen tevens het academische tijdschrift Etnofoor (tweemaal per jaar) en, enkele malen per jaar, een elektronische nieuwsbrief met nieuws over het vakgebied. Daarnaast is er de website die toegang biedt tot een agenda van interessante activiteiten, verslagen, artikelen en voor antropologen relevante links.

Kijk hier in om lid te worden van de ABv.

Antropologen Beroepsvereniging
KvK: 28107103