De ABv biedt je de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van antropologie in Nederland door deel te nemen aan een van haar werkgroepen. Je kunt meepraten en mee-organiseren in werkgroepen die zich richten op publieke antropologie, de arbeidsmarkt, academische politiek, en antropologie in het onderwijs.

Deze werkgroep behartigt de belangen van antropologie binnen de academische wereld, en bespreekt academische politiek in brede zin. De groep houdt zich bezig met de manier waarop de verschillende afdelingen Antropologie en Ontwikkelingssociologie omgaan met de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de academische wereld.

 

De afstand van de antropologie-opleiding tot de arbeidsmarkt is nog te groot. De werkgroep arbeidsmarkt heeft als doel om de werkpraktijk van antropologen dichterbij de academische onderzoekspraktijk te brengen.

 

 

Waarom is het werk van antropologen zo weinig bekend en besproken in het publieke debat? Hoewel we steeds actiever worden in zowel het delen van onze bevindingen als het uiten van zorg over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen buiten de academie, hebben we nog een lange weg te gaan. Hoe maken we antropologie een betrokken antropologie en hoe maken we antropologie publiek?

 

Antropologie op de basis- of middelbare school? Is dat nodig? Is dat mogelijk? De werkgroep Antropologie in het Onderwijs beantwoordt beide vragen met een volmondig ‘ja’. De wereld van vandaag zit ingewikkeld in elkaar: het publieke debat wordt beheerst door vooropgezette meningen die verpakt worden in one-liners. Om jonge burgers al vroeg kritisch te leren kijken naar de samenleving en de wereld om hen heen, kan de antropologische blik een belangrijke rol spelen.