Word ABv lid

Als ABv lid draag je bij aan het professioneel ontwikkelen van de beroepsgroep in Nederland en het zichtbaar maken van antropologie in de maatschappij. Met een groot aantal leden kunnen wij de waarde van antropologie versterken, antropologen verbinden en een platform bieden. Hoe meer leden, hoe luider onze stem wordt: binnen de academie en daarbuiten, van arbeidsmarkt tot samenleving.

Word lid van de Antropologen Beroepsvereniging (ABv) en:

  • Ondersteun de ABv in het samenbrengen van antropologen en het behartigen van gezamenlijke belangen.
  • Draag bij aan de publicatie van nieuws, activiteiten, artikelen en verslagen op de website.
  • Ontvang twee keer per jaar het antropologisch academische tijdschrift Etnofoor.
  • Neem deel aan ABv actviteiten en ontvang korting op de entreebijdrage.
  • Neem deel aan het jaarlijkse ABv congres en ontvang korting op de congresbijdrage.

Lid worden van de ABv:

  • Student (wordt na vier jaar automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap): €25
  • Regulier lidmaatschap: €45

Lid worden van de ABv kan uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso. Om lid te worden, stuur het ingevulde machtigingsformulier naar leden@antropologen.nl. U ontvangt dan binnen een maand een bevestiging per e-mail. Als nieuw lid ontvangt u vanaf het moment van inschrijving de Nieuwsbrief en kunt u tegen gereduceerd bedrag de Dag van de Antropologie bezoeken. Voor het abonnement op de Etnofoor, gekoppeld aan het ABv lidmaatschap, geldt het volgende: iedereen die lid wordt vóór 1 juni, ontvangt de Etnofoor van het lopende kalenderjaar. Voor iedereen die lid wordt ná 1 juni, gaat het abonnement op de Etnofoor in op 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Zodra de lidmaatschapsbijdrage is bijgeschreven op de ABv rekening is de inschrijving definitief:

IBAN NL41 INGB 0001 5245 10
t.n.v. Antropologen Beroepsvereniging
o.v.v. Uw naam en jaar van aanmelding (bv. 2016)

INSCHRIJFFORMULIER

Om lid te worden, stuur het ingevulde machtigingsformulier naar leden@antropologen.nl

Formulier Machtiging Automatische Incasso ABv

 

.Voor vragen of het beëindigen van het ABv lidmaatschap, mail naar: leden@antropologen.nl