OtherWise.

Conflicting truths in times of Climate Crisis and Neoliberalism

[ENGLISH BELOW]

Beste ABv-leden,

Helaas heeft het ABv bestuur besloten dat het beter is om, in verband met COVID-19 en het grillige verloop van de pandemie, de Dag van de Antropologie (15 mei) af te lasten. Dit jaar slaan we over, volgend jaar wordt het des te inspirerender om elkaar weer te zien.

Voor nu alle goeds, en vooral een goede gezondheid gewenst.

Het ABv bestuur


Dear ABv members,

Unfortunately, due to COVID-19 the ABv board has decided that it’s better to cancel Anthropology Day 2020 on May 15. We will skip this year and work towards an inspiring reunion in 2021.

For now we wish you all the best, especially good health.

The ABv board