Onderzoeks- en studiecentra

Blogs, tijdschriften, artikelen

 • CA/OS Universiteit Leiden – blog De wetenschappers van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Leiden bloggen over hun onderzoek, het Bachelor en Master programma en hun opinies over een breed scala aan sociale onderwerpen.
 • Standplaats Wereld – blog Antropologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam laten van zich horen in opinies, achtergronden en meer.
 • ETNOFOOR – tijdschrift Een halfjaarlijks grensverleggend Antropologisch tijdschrift. Taking anthropology to be a hybrid science born of modernity, ETNOFOOR seeks to explore and to stretch the boundaries of the discipline as well as the limitations of modern scientific practices and representations. It scrutinizes current trends in anthropology, explores its margins, invites debate in anticipation of new developments and enriches the nature of ethnographic praxis. For argument and form, rhetoric and genre, ETNOFOOR offers an experimental and creative space to those who want to free themselves from conventional scientific harnesses. Each contribution receives individual attention, to render full freedom to courageous statements and style, in word, image, and lay-out.
 • Cul – tijdschrift Cul is het tijdschrift van de opleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Students of Cultural Anthropology Journal – blog SCAJ is a Utrecht-based journal, made by students for students (and anyone else interested in reading it, of course). We publish work written for anthropology courses offered by the University of Utrecht and University College Utrecht. Students are involved in every step of the process, from paper submissions, selection, to publication. SCAJ therefore reflects the efforts of anthropology students in Utrecht through and through.
 • OSO (voorheen Tijdschrift voor Surinamistiek) is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verscheen tot 2014 twee keer per jaar en vanaf 2014 een keer per jaar (een dubbelnummer) en bevat artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, over de geschiedenis en de culturele diversiteit van Suriname, evenals zaken ten aanzien van de multiculturele samenleving in Nederland die voor Surinamisten van belang kunnen zijn. Voorts wordt er ruimte geboden aan artikelen en publicaties uit het Caraïbisch gebied, voornamelijk uit de voormalige Nederlandse Antillen en de buurlanden van Suriname, die van belang zijn voor de bestudering van de Surinamistiek of raakvlakken hiermee hebben of van interesse zijn voor Surinamisten en het onderzoek in de Surinamistiek.
 • Werkgroep caraïbische letteren Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, die deel uitmaakt van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Doelstelling van de werkgroep is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie wil de werkgroep zich vooral richten op het aanspreken en aanmoedigen van jongeren, het bevorderen van trans-Atlantische samenwerking en het ter discussie stellen van vraagstukken die zoveel mogelijk vanuit een actueel maatschappelijke invalshoek worden bestudeerd.

Podcasts

 • Podcast – Studievereniging Umoja
 • Podcast – Standplaats wereld Gesprekken over de toegevoegde waarde van antropologie en de betekenis van deze studie voor alle betrokkenen. Neem een duik in de belevingswereld van onze studenten, docenten en alumni.
 • Podcast – Human Dimensions
 • Podcast – The Human Show Have you ever wondered how social scientists study human behaviour and how they can – through their applied work – enhance industry, scholarship and/or larger societal goals? Or pondered how technology is built, who are the people & teams building it and/or how it affects our everyday life? Or how can different multidisciplinary perspectives come together effectively?

Musea

 • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Tropenmuseum, onderzoeksinstituut, kenniscentrum en meer, gevestigd in Amsterdam.
 • Rijksmuseum Volkenkunde Leiden Museum Volkenkunde staat midden in de actualiteit en is een museum over mensen.
 • Wereldmuseum Rotterdam Een progressief museum met een rijke collectie historische kunst. Het Wereldmuseum gaat over culturen in het heden en verleden.
 • Afrika Museum Berg en Dal Het Afrika Museum is gewijd aan kunst uit en culturen van het continent Afrika. Het museum toont aan de hand van persoonlijke verhalen, unieke objecten en hedendaagse kunst hoe wij verbonden zijn met Afrika.

Documentaires, visuele antropologie

Verenigingen