Meetups

How do we interbuild applied anthropology: building on each other and building the discipline? Corina Enache, Rosalie Post and Anna Aris are the organizers of meetups for applied anthropologists. In these meetups we:
a) share experiences of applying anthropological thinking and working in various fields outside academia, b) think and learn together, ask and provide practical advice and support to each other, c) use the knowledge produced in the group to support the shaping of a “toolbox” for applied anthropology.

EthnoBorrels offer networking with other professional ethnographers and people who want to work with ethnography. You can present your work, seek advice from peers, discover opportunities, advance your skills, and link up with broader global networks.

EthnoBorrel was founded by Erin Taylor and Gawain Lynch in December 2017. Our inspiration was the “ethnobreakfasts” held in the USA and the Ethnographic Praxis in Industry Community (EPIC), which work to forge stronger connections among professional ethnographers, and between ethnographers and industry.

Verenigingen

djembelogo

Studievereniging Culturele Antropologie te Utrecht. Naast studie gerelateerde zaken als symposia, congressen en studiereizen hoe de vereniging zich bezig met de gezelligheid en binding binnen de verschillende jaren antropologie. Ze werken nauw samen met docenten en medewerkers van de vakgroep Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht.

EOS is de vereniging van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. EOS vertegenwoordigt als faculteitsvereniging niet één bepaalde studie, maar is er voor alle opleidingen van de faculteit der Sociale Wetenschappen. Daar vallen onder meer de bacheloropleidingen bestuurs- en organisatiewetenschap, communicatiewetenschap, sociologie, politicologie en culturele antropologie & ontwikkelingssociologie. Daarnaast vertegenwoordigen ze legio premaster- en masteropleidingen.

itiwanalogo

Sinds 1994 is Itiwana de officiële studievereniging van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie te Leiden. Itiwana organiseert activiteiten waar studenten elkaar beter kunnen leren kennen en biedt daarnaast ondersteuning bij studiegerelateerde zaken (goekope studieboeken, studiegerelateerde activiteiten en contact met het departement CA/OS).

Sinds 1987 zet Antropologische StudieVereniging Kwakiutl in voor de belangen van studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de UvA. Door een uitgebreid programma aan sociale en studieverdiepende activiteiten maakt ASV Kwakiutl het voor studenten mogelijk meer uit hun studietijd te halen door het antropologen mogelijk te maken zich meer aan de studie te verbinden en tot kritisch denken buiten het vakkenpakket aan te zetten.

umojalogo

Umoja is de Nijmeegse studievereniging voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Umoja is opgericht in 2006 en is voortgekomen uit de oude studievereniging van Culturele Antropologie, Quetzalcoatl, en de oude studievereniging van Ontwikkelingsstudies, AKOS. Umoja is een vereniging die gekenmerkt wordt door haar enthousiaste en idealistische leden die hun blik geopend hebben naar de wereld om hen heen. De vereniging organiseert talloze activiteiten waarmee ze de honger van haar leden naar meer kennis over deze wereld probeert te stillen.

lassalogo
LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie, een organisatie opgezet door de vijf bovenstaande studieverenigingen. De LaSSA brengt bestuurs-, actieve en reguliere leden van de verschillende verenigingen met in elkaar in contact door middel van het organiseren van verschillende activiteiten. De LaSSA bestaat sinds 1993. Vanuit de LaSSA wordt ieder jaar minstens één vertegenwoordiger in het ABV bestuur opgenomen.

Magazines

Students of Cultural Anthropology Journal (SCAJ)

SCAJ was founded in the spring of 2019 by a group of students of the Ba program Cultural Anthropology and Development Sociology at the University of Utrecht.

We are asked to write a paper or essay in most courses we take. We think it is a shame that the majority of our work will only be read by our professors. This is why we wanted to create a platform where students would be able to share their written work and to learn from the work of others.

This journal is made by students for students (and anyone else interested in reading it, of course). SCAJ is published annually in November, to provide an overview of the previous academic year.

Taking anthropology to be a hybrid science born of modernity, ETNOFOOR seeks to explore and to stretch the boundaries of the discipline as well as the limitations of modern scientific practices and representations. It scrutinizes current trends in anthropology, explores its margins, invites debate in anticipation of new developments and enriches the nature of ethnographic praxis. For argument and form, rhetoric and genre, ETNOFOOR offers an experimental and creative space to those who want to free themselves from conventional scientific harnesses. Each contribution receives individual attention, to render full freedom to courageous statements and style, in word, image, and lay-out.

OSO, Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied

OSO (voorheen Tijdschrift voor Surinamistiek) is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verscheen tot 2014 twee keer per jaar en vanaf 2014 een keer per jaar (een dubbelnummer) en bevat artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, over de geschiedenis en de culturele diversiteit van Suriname, evenals zaken ten aanzien van de multiculturele samenleving in Nederland die voor Surinamisten van belang kunnen zijn. Voorts wordt er ruimte geboden aan artikelen en publicaties uit het Caraïbisch gebied, voornamelijk uit de voormalige Nederlandse Antillen en de buurlanden van Suriname, die van belang zijn voor de bestudering van de Surinamistiek of raakvlakken hiermee hebben of van interesse zijn voor Surinamisten en het onderzoek in de Surinamistiek.

logowerkgroepcaraibischeletteren

Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, die deel uitmaakt van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Doelstelling van de werkgroep is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie wil de werkgroep zich vooral richten op het aanspreken en aanmoedigen van jongeren, het bevorderen van trans-Atlantische samenwerking en het ter discussie stellen van vraagstukken die zoveel mogelijk vanuit een actueel maatschappelijke invalshoek worden bestudeerd.

Meer antropologie-gerelateerde websites, platforms en dergelijke vind je op onze pagina Meer antropologie.