Werkgroep Academische Politiek

Deze werkgroep behartigt de belangen van antropologie binnen de academische wereld, en bespreekt academische politiek in brede zin. De groep houdt zich bezig met de manier waarop de verschillende afdelingen Antropologie en Ontwikkelingssociologie omgaan met de politieke en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de academische wereld. Het kan dan gaan om beleid ten aanzien van integriteit, maar ook om de waardering van antropologie in het bredere universitaire landschap, bijvoorbeeld ten aanzien van de relatie tussen NWO en de discipline antropologie, of de organisatie van de afdelingen (verhouding onderwijs-onderzoek, tijdelijke en vaste aanstellingen). De groep zal ook meedenken met de kritische bewegingen binnen de academische wereld die zich keren tegen de neoliberalisering van de universiteit, zoals De Nieuwe Universiteit, ReThink UvA en, eerder, de Verontruste VU’ers. Steeds staat de vraag centraal hoe antropologen in Nederland met deze ontwikkelingen moeten omgaan, en hoe we maximale ruimte voor antropologie kunnen behouden en/of creëren.

Wil je meedenken over de koers van antropologie binnen de academische wereld, en academische politiek meer in het algemeen, neem dan contact op met Anouk de Koning (a.dekoning@maw.ru.nl)