Werkgroep Antropologie in het Onderwijs

Antropologie op de basis- of middelbare school? Is dat nodig? Is dat mogelijk? De werkgroep Antropologie in het Onderwijs beantwoordt beide vragen met een volmondig ‘ja’. De wereld van vandaag zit ingewikkeld in elkaar: het publieke debat wordt beheerst door vooropgezette meningen die verpakt worden in one-liners. Dat is niet bevorderlijk voor een echte analyse van hedendaagse problemen. Om jonge burgers al vroeg kritisch te leren kijken naar de samenleving en de wereld om hen heen, kan de antropologische blik een belangrijke rol spelen. Antropologie is bij uitstek de discipline die mensen uit hun vertrouwde denkraam kan trekken om zo stereotypering, discriminatie, en racisme te leren herkennen en aan de orde te stellen.

De werkgroep is in een opstartfase en is bezig met het inventariseren van expertise en lesmethoden. Dit is een eerste stap in het zoeken naar manieren om antropologische kennis en methoden een plaats te geven in lespraktijken, met name in vakken als maatschappijleer en maatschappijkunde, maar ook in geschiedenis, levensbeschouwing, en filosofie.

Wil je je ervaring en expertise delen, of wil je meehelpen de doelen van de werkgroep te verwezenlijken, neem dan contact op met Vincent de Rooij (v.a.derooij@uva.nl).