Werkgroep Betrokken, Publieke Antropologie

Waarom is het werk van antropologen zo weinig bekend en besproken in het publieke debat?

Hoewel we steeds actiever worden in zowel het delen van onze bevindingen als het uiten van zorg over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen buíten de academie, hebben we nog een lange weg te gaan. Hoe maken we antropologie een betrokken antropologie en hoe maken we antropologie publiek?

Met deze vragen scherp in het vizier, zoekt de werkgroep Betrokken, Publieke Antropologie  naar manieren waarop antropologische inzichten en bevindingen zichtbaarder worden voor een breder publiek. In toenemende mate maken we al gebruik van blogs en andere sociale media, maar vaak hebben we nog geen helder idee tot wie we ons willen en kunnen richten—collega-antropologen, betrokken burgers, beleidsmakers, het maatschappelijke middenveld of wellicht ‘de politiek’? Ook ontbreekt het ons nog aan goede contacten met journalisten, radio- en televisiemakers en andere belangrijke poortwachters die ons kunnen helpen met het aantrekkelijk verspreiden van onze ideeën en bevindingen.

Denk en doe mee om naar buiten te treden, en antropologie op betrokken wijze over het voetlicht te brengen! Neem dan contact op met: Elisabet Rasch (elisabet.rasch@wur.nl), Merel de Buck (m.a.debuck@uu.nl) of Yvon van der Pijl (y.vanderpijl@uu.nl).

Lees hier meer over de activiteiten van de Werkgroep Publieke Antropologie: