Elisabet Rasch | Voorzitter

Ik werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Eddy Appels | Penningmeester

Directeur en programmamaker Cineblend. Directeur Stichting Audio Visuele Antropologie Nederland, festivaldirecteur van het Beeld voor Beeld festiva.  Voormalig adviseur Documentaire Mediafonds. Bestuurslid Wij-Amsterdam, redacteur binnenstadskrant D’Oude Binnenstad.


Noor Blaas | Secretaris

Ik ben recent afgestudeerd van de onderzoeksmaster Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation en heb onderzoek gedaan naar vormen van Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting, zowel in Palestina (tijdens de bachelor) als in Berlijn (tijdens de master). Ik heb mij tijdens mijn studie en onderzoek vooral gespecialiseerd in het veld rond post-colonial studies, critical race studies en intersectional feminist studies. Ik identificeer mij daarin niet enkel als ‘onderzoeker’, maar als een ‘engaged’ of ‘activistische’ antropoloog die door middel van collaboratief etnografisch onderzoek een klein steentje wilt bijdragen aan de strijd tegen verschillende vormen van ongelijkheid en onderdrukking. 

Aangezien ik zowel een bachelor als een master in antropologie heb afgerond, voel ik mij erg verbonden met de discipline en met diegenen die als antropoloog werkzaam zijn. Ik kijk er dus erg naar uit om de verschillende kanten van onze mooie discipline en gemeenschap uit te dragen in mijn rol als secretaris en om verder te bouwen aan het netwerk van antropologen! 


Vincent de Rooij | Bestuurslid

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO). Meer informatie


Nikkie Wiegink | Bestuurslid

Ik ben werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksproject met de titel “Enacting the coal enclave: corporate sovereignty in central Mozambique”, waarbinnen ik me bezig houd met macht, burgerschap en transnationale bedrijven. Ik deed eerder onderzoek naar voormalig strijders in Mozambique, waarover binnenkort mijn boek Former Combatants in Mozambique (University of Pennsylvania Press) uitkomt. Ik ben sinds de zomer 2018 actief in het bestuur van ABv.


Markus Balkenhol | Bestuurslid

Ik ben sinds 2006 verbonden aan het Meertens Instituut, eerst als stagiair, vervolgens als PhD student, daarna als postdoc, en nu als onderzoeker. In de tussentijd had ik ook aanstellingen bij de Universiteit Utrecht en bij het Centre for the Humanities. In mijn werk richt ik mij op ‘postkoloniaal Nederland’, met als belangrijkste thema’s de herdenking van de slavernij, controversen rondom koloniaal erfgoed, zwarte bewegingen, en religie. Ik ben medeoprichter van het EASA netwerk ‘anthropology of race and ethnicity’ en ik was redactielid bij het tijdschrift etnofoor. Sinds 2019 ben ik bestuurlid van de Antropoloogen Beroepsvereniging.


Andrew Littlejohn | Bestuurslid


Karolien van Teijlingen | Bestuurslid


Jesse Jonkman | Bestuurslid

Hi, I’m Jesse! I am an anthropologist whose intererest lies at the intersection of state formation, resource extraction, and environmental politics. I obtained a BA (2011) and MA (2014) in Cultural Anthropology from Utrecht University. In 2021, I completed my PhD at the Vrije Universiteit Amsterdam with a dissertation that focused on the everyday politics of wildcat gold mining in the Colombian region of Chocó. I am currently carrying out postdoctoral research on Colombian extractivism at the University of New Brunswick (Canada) and the Vrije Universiteit Amsterdam. This research gives insight into the environmental practices through which large-scale mines in Colombia are enabled and contested.