Elisabet Rasch | Voorzitter

Ik werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Eddy Appels | Penningmeester

Directeur en programmamaker Cineblend. Directeur Stichting Audio Visuele Antropologie Nederland, festivaldirecteur van het Beeld voor Beeld festiva.  Voormalig adviseur Documentaire Mediafonds. Bestuurslid Wij-Amsterdam, redacteur binnenstadskrant D’Oude Binnenstad.


Noor Blaas | Secretaris

Ik ben recent afgestudeerd van de onderzoeksmaster Cultural Anthropology: Sociocultural Transformation en heb onderzoek gedaan naar vormen van Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting, zowel in Palestina (tijdens de bachelor) als in Berlijn (tijdens de master). Ik heb mij tijdens mijn studie en onderzoek vooral gespecialiseerd in het veld rond post-colonial studies, critical race studies en intersectional feminist studies. Ik identificeer mij daarin niet enkel als ‘onderzoeker’, maar als een ‘engaged’ of ‘activistische’ antropoloog die door middel van collaboratief etnografisch onderzoek een klein steentje wilt bijdragen aan de strijd tegen verschillende vormen van ongelijkheid en onderdrukking. 

Aangezien ik zowel een bachelor als een master in antropologie heb afgerond, voel ik mij erg verbonden met de discipline en met diegenen die als antropoloog werkzaam zijn. Ik kijk er dus erg naar uit om de verschillende kanten van onze mooie discipline en gemeenschap uit te dragen in mijn rol als secretaris en om verder te bouwen aan het netwerk van antropologen! 


Giulia Sinatti | Bestuurslid

Sinds 2014 ben ik universitair docent aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, VU Amsterdam. Mijn kern expertise is migratie, met een focus op migratiebeheer, migratie en ontwikkeling, migratiebeleid, migratie en diversiteit.
Ik heb een aantal jaren onderzoek gedaan naar migratie tussen (West-)Afrika en (Zuid-)Europa, inzicht in het transnationale leven van migranten, hun mobiliteitstrajecten en terugkeerprojecten. Later raakte ik geïnteresseerd in de inspanningen van regeringen en NGO’s om migratie te besturen en deze te kanaliseren naar ontwikkelingsdoelstellingen in het thuisland. In mijn meest recente werk richt ik mij op migratiecontrole in doorvoer- en gastgemeenschappen, met een focus op de verbanden tussen humanitaire hulp, zorgethiek, politiek activisme en sociale bewegingen in Italië, Griekenland, Nederland, Turkije, Jordanië en Libanon.
Ik pleit voor antropologie dat een verschil kan maken in de wereld waarin we leven en ik werk veelvuldig op het kruispunt van academie en praktijk. Ik combineer werkgelegenheid op de universiteit vaak met opdrachten voor klanten in de publieke en private sector, waaronder de Europese Commissie, intergouvernementele en VN-agentschappen (ICMPD, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR), overheidsinstellingen (in Frankrijk, Duitsland, Italië, Marokko, Zwitserland), internationale NGO’s (Caritas International, Stichting Terre des Hommes) en bedrijven (Alliander). Met deze partners ben ik ervan overtuigd dat antropologie kerninzichten kan opleveren in behoeften en evaluaties, project- en programma-ontwerp en innovatie, intergouvernementele dialogen en communicatie.
Ik ben sinds 2019 actief in het bestuur van de ABv. Meer informatie


Vincent de Rooij | Bestuurslid

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO). Meer informatie


Nikkie Wiegink | Bestuurslid

Ik ben werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksproject met de titel “Enacting the coal enclave: corporate sovereignty in central Mozambique”, waarbinnen ik me bezig houd met macht, burgerschap en transnationale bedrijven. Ik deed eerder onderzoek naar voormalig strijders in Mozambique, waarover binnenkort mijn boek Former Combatants in Mozambique (University of Pennsylvania Press) uitkomt. Ik ben sinds de zomer 2018 actief in het bestuur van ABv.


Jolanda Zeeman | Bestuurslid  

Als intercultureel trainer bij de Intercultural Professionals van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, werk is samen met multinationals, overheids- en onderwijsinstellingen ter ondersteuning van hun internationaliseringstraject. Door ontwikkeling van coachings- en trainingsprogramma’s voor de werknemers en onderzoek naar de interne en externe organisatie helpt het KIT bedrijven en instellingen effectiever te opereren in het internationale veld. Na jarenlange samenwerking met technische bedrijven wereldwijd heb ik een speciale interesse ontwikkeld in de relatie tussen cultuur en technologische ontwikkelingen. Mijn werkervaring heb ik vooral opgebouwd in India en China.


Markus Balkenhol | Bestuurslid

Ik ben sinds 2006 verbonden aan het Meertens Instituut, eerst als stagiair, vervolgens als PhD student, daarna als postdoc, en nu als onderzoeker. In de tussentijd had ik ook aanstellingen bij de Universiteit Utrecht en bij het Centre for the Humanities. In mijn werk richt ik mij op ‘postkoloniaal Nederland’, met als belangrijkste thema’s de herdenking van de slavernij, controversen rondom koloniaal erfgoed, zwarte bewegingen, en religie. Ik ben medeoprichter van het EASA netwerk ‘anthropology of race and ethnicity’ en ik was redactielid bij het tijdschrift etnofoor. Sinds 2019 ben ik bestuurlid van de Antropoloogen Beroepsvereniging.


Andrew Littlejohn | Bestuurslid


Karolien van Teijlingen | Bestuurslid