Onderzoeks- en studiecentra
Podcasts
 • Podcast – Studievereniging Umoja
 • Podcast – Standplaats wereld Gesprekken over de toegevoegde waarde van antropologie en de betekenis van deze studie voor alle betrokkenen. Neem een duik in de belevingswereld van onze studenten, docenten en alumni.
 • Podcast – Human Dimensions
 • Podcast – The Human Show Have you ever wondered how social scientists study human behaviour and how they can – through their applied work – enhance industry, scholarship and/or larger societal goals? Or pondered how technology is built, who are the people & teams building it and/or how it affects our everyday life? Or how can different multidisciplinary perspectives come together effectively?
Musea
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) Tropenmuseum, onderzoeksinstituut, kenniscentrum en meer, gevestigd in Amsterdam.
 • Rijksmuseum Volkenkunde Leiden Museum Volkenkunde staat midden in de actualiteit en is een museum over mensen.
 • Wereldmuseum Rotterdam Een progressief museum met een rijke collectie historische kunst. Het Wereldmuseum gaat over culturen in het heden en verleden.
 • Afrika Museum Berg en Dal Het Afrika Museum is gewijd aan kunst uit en culturen van het continent Afrika. Het museum toont aan de hand van persoonlijke verhalen, unieke objecten en hedendaagse kunst hoe wij verbonden zijn met Afrika.
Documentaires, visuele antropologie
Verenigingen
 • Europian Association of Social Anthropologists (EASA) Een professionele organisatie voor Europese sociale antropologen met als doel antropologie te stimuleren met een twee jaarlijkse conference en een blad.
 • ISIM publicaties International Institute for the Study of Islam in the Modern world publicatie overzicht.
 • KWALON – platform voor kwalitatief onderzoek Onafhankelijk platform voor kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de ontwikkeling en correcte uitvoering van onderzoeksmethoden. O.a. een tijdschrift, studiedagen, cursussen en online discussie.
 • LOVA – Nederlandse Vereniging voor Gender en Feministische Antropologie De vakvereniging ter bevordering van vrouwenstudies en genderstudies, o.a. een tijdschrift, studiedagen en om de drie jaar een conferentie.
 • OSO (voorheen Tijdschrift voor Surinamistiek) is het enige in Nederland uitgegeven tijdschrift dat geheel aan Suriname is gewijd. Het verscheen tot 2014 twee keer per jaar en vanaf 2014 een keer per jaar (een dubbelnummer) en bevat artikelen over de talen die in Suriname gesproken worden, over Surinaamse letterkunde, over de geschiedenis en de culturele diversiteit van Suriname, evenals zaken ten aanzien van de multiculturele samenleving in Nederland die voor Surinamisten van belang kunnen zijn. Voorts wordt er ruimte geboden aan artikelen en publicaties uit het Caraïbisch gebied, voornamelijk uit de voormalige Nederlandse Antillen en de buurlanden van Suriname, die van belang zijn voor de bestudering van de Surinamistiek of raakvlakken hiermee hebben of van interesse zijn voor Surinamisten en het onderzoek in de Surinamistiek.
 • Caraïbisch Uitzicht | Werkgroep Caraïbische letteren Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, die deel uitmaakt van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Doelstelling van de werkgroep is het initiëren en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van de Caraïbische letteren in ruime zin (literatuur, cultuur, geschiedenis). De werkgroep kiest daarbij voor een invalshoek die haar onderscheidt van organisaties die zich op verwant terrein begeven. Het gaat de werkgroep om het leggen van verbindingen tussen generaties, gevestigd en aankomend literair talent, landen (Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en de Caraïbische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en talen, tradities en perspectieven. Vanuit deze brugfunctie wil de werkgroep zich vooral richten op het aanspreken en aanmoedigen van jongeren, het bevorderen van trans-Atlantische samenwerking en het ter discussie stellen van vraagstukken die zoveel mogelijk vanuit een actueel maatschappelijke invalshoek worden bestudeerd.