De meeste afgestudeerde antropologen zijn niet als onderzoeker verbonden aan een universiteit maar zijn met hun specifieke etnografische inzicht van grote waarde voor de maatschappij. Antropologen zijn veelal verantwoordelijk voor beleidsvorming en -uitoefening binnen een breed scala aan organisaties, verenigingen en bedrijven. Zo zijn antropologen bijvoorbeeld actief als functionaris bij lokale en nationale overheidsinstanties of in het bedrijfsleven als bestuurskundige, projectmanager, change manager of expert rondom diversiteit en inclusie. Daarnaast is een grote groep antropologen succesvol actief binnen internationale (non-gouvernementele) organisaties.

De Antropologen Beroepsvereniging probeert zoveel mogelijk mensen met een antropologische achtergrond aan te spreken. De ABv organiseert activiteiten, ondersteunt (financieel en logistiek) de activiteiten van LaSSA en occasionele activiteiten van leden. Het doel van de vereniging is om alle antropologen samen te brengen, waardoor de antropologie als discipline meer aansluiting krijgt op de maatschappij. Tevens wordt het voor studenten en pas afgestudeerden gemakkelijker om hun toekomstige rol in de maatschappij te leren kennen wanneer zij een band onderhouden met andere antropologen die al een plek hebben gevonden op de arbeidsmarkt. Kortom, leden van de ABv krijgen met hun lidmaatschap toegang tot een uitgebreid netwerk waarbinnen zij kennis kunnen opdoen en waardevolle contacten kunnen onderhouden.

Wat biedt de ABv?
  • Als ABv-lid ontvang je minstens twee keer per jaar de ABv-nieuwsbrief met allerlei nieuws over het vakgebied.
  • Daarnaast ontvang je de Etnofoor, een antropologisch tijdschrift waarvan elke editie ingaat op een specifiek thema. Eerdere edities gingen bijvoorbeeld over humor, afval, de zee, goud en angst. Indien je voor 1 juni lid wordt, ontvang je de Etnofoor van het lopende kalenderjaar. Voor iedereen die lid wordt na 1 juni, gaat het abonnement op de Etnofoor in per 1 januari van het volgende kalenderjaar.
  • De jaarlijkse Dag van Antropologie en activiteiten zoals studiedagen en webinars kun je tegen een gereduceerd bedrag bezoeken.
  • Met je lidmaatschap draag je bij aan het behartigen van de belangen van antropologen in Nederland.
  • Ook draag je bij aan ons platform waar interessante activiteiten, vacatures, actualiteiten en nog veel meer gedeeld wordt voor en door antropologen.
Lid worden

Lid worden van de Antropologen Beroepsvereniging kan uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso. Download onderstaand formulier en stuur deze ingevuld op naar leden@antropologen.nl.

Formulier machtiging automatische incasso ABv

Tarieven lidmaatschap (per jaar)

Student € 30,- (wordt na vier jaar automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap)

Regulier € 50,-

Actief lid worden

Wil je actief worden binnen de ABv? Dat kan binnen de werkgroepen, als webredacteur, bij de organisatie van de Dag van de Antropologie of wellicht ook als bestuurslid. Neem vooral contact op met onze secretaris.

Vragen?

Neem contact met ons op via leden@antropologen.nl.

Become a member

Click here for information in English

 

Antropologen Beroepsvereniging
KvK: 28107103