De ABv biedt je de mogelijkheid om mee te denken over de toekomst van antropologie in Nederland door deel te nemen aan een van haar werkgroepen. Je kunt meepraten en mee-organiseren in de vier werkgroepen die zich richten op verschillende thema’s.

De afstand van de antropologie-opleiding tot de arbeidsmarkt is nog te groot. De werkgroep Antropologie en de Arbeidsmarkt heeft als doel om de werkpraktijk van antropologen dichterbij de academische onderzoekspraktijk te brengen. Het thema van de werkgroep Publieke Antropologie is: hoe maken we antropologie een betrokken antropologie, hoe maken we antropologie publiek en waarom is het werk van antropologen zo weinig bekend en besproken in het publieke debat? De werkgroep Academische Politiek behartigt de belangen van antropologie binnen de academische wereld, en bespreekt academische politiek in brede zin. De werkgroep Antropologie in het Onderwijs denkt na over de vraag of een vak Antropologie op de basis- of middelbare school nodig is en mogelijk is?