Elisabet Rasch | Voorzitter

proefiel elisabetIk werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Eddy Appels | Penningmeester


Yara van Hamburg | Secretaris

Sinds de zomer van 2018 ben ik in de functie van Secretaris gaan mogen bijdragen aan de projecten en activiteiten van de Antropologen Beroepsvereniging. Deze kans vond ik een geweldige manier om mij meer te mogen omgeven met antropologen uit het hele land. De ABv bestaat uit het Bestuur, de Werkgroepen en de Webredactie, en deze samenwerking geeft mij enorm veel creatieve energie.

Binnen mijn werkveld pas ik antropologie in de praktijk toe: de manier waarop ik mijn werk doe, stroomt voort uit wat ik heb meegekregen vanuit de studie. Mijn bachelor Liberal Arts and Sciences aan de UU heb ik met de Major Culturele Antropologie gevolgd. In mijn verlangen om mij verder te verdiepen in dansantropologie, koos ik voor de master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Ik interesseer mij voor dans als middel om interculturele grenzen (en begrenzingen) te doorbreken.
LinkedIn


Anouk de Koning | Bestuurslid

Ik ben universitair docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Ik houd me bezig met stadsantropologie en onderzoek naar het ‘nieuwe Europa’. Momenteel leid ik een project over ouderschap en alledaags burgerschap in Europa: Reproducing Europe: Migrant Parenting and Contested Citizenship. Ik deed eerder onderzoek in Suriname, Egypte en Nederland en schreef onder meer het boek Global Dreams: Class, Gender and Public Space in Cosmopolitan Cairo (2009, American University in Cairo Press) en, met Rivke Jaffe, Introducing Urban Anthropology (2016, Routledge).

Ik ben sinds 2014 actief in het bestuur van de ABv en ben sinds 2016 voorzitter. Wat ik mooi vind aan de ABv is dat de vereniging antropologen samenbrengt uit het hele land, uit verschillende werkvelden en van student tot alumnus, academicus en professional.  Daarvoor is vooral de jaarlijkse Dag van de Antropologie van belang, maar ook de website en overige activiteiten, en uiteraard de vergaderingen van ons bestuur, waar alle verschillende soorten antropologen vertegenwoordigd zijn. Ik hoop dat we in de komende periode nog meer activiteiten voor leden kunnen organiseren en meer mensen mee laten denken over antropologie in Nederland, bijvoorbeeld in de werkgroepen. Ook willen we werken aan een grotere aanwezigheid van in het publieke debat.
Meer informatie


Peter Versteeg | Bestuurslid

Ik ben universitair docent aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, VU Amsterdam. Mijn onderzoeksterreinen zijn religie, fictie, digitale antropologie en wetenschapsfilosofie. Binnen de ABv ben ik lid van de werkgroep integriteit. Als ABv-lid wil ik me inzetten voor de zichtbaarheid van antropologie in Nederland in al haar verscheidenheid (praktisch, academisch, student, senior, etc.).
Meer informatie


Ruben Reus | Bestuurslid

Nog geen indrukwekkend portfolio voor mij, maar met mijn Master Political Geography op zak zie ik ernaar uit om mijn antropologische kennis in te zetten in aankomende werkplekken. Thema’s die mijn bijzondere interesse hebben zijn (politieke) organisatie, klassen, ras en racisme. Binnen het centrale doel van de ABv – een platform bieden voor antropologen en antropologie in Nederland – zie ik nog ruimte voor meer betrokkenheid van studenten. Als Netwerk Manager van de Webredactie hoop ik deze doelgroep te bereiken door aandacht te besteden aan toegankelijkheid en interactiviteit. Tevens vind ik het belangrijk om als organisatie kritisch te blijven kijken naar antropologie als discipline en in de praktijk, want, goede muziek bestaat niet altijd uit positieve noten!


Vincent de Rooij | Bestuurslid

Vincent de Rooij

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO).
Meer informatie


Nikkie Wiegink | Bestuurslid

Ik ben werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksproject met de titel “Enacting the coal enclave: corporate sovereignty in central Mozambique”, waarbinnen ik me bezig houd met macht, burgerschap en transnationale bedrijven. Ik deed eerder onderzoek naar voormalig strijders in Mozambique, waarover binnenkort mijn boek Former Combatants in Mozambique (University of Pennsylvania Press) uitkomt. Ik ben sinds de zomer 2018 actief in het bestuur van ABv.


Yatun Sastramidjaja | Bestuurslid

Ik ben docent bij de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In mijn onderzoek houd ik mij voornamelijk bezig met gevestigde en nieuwe vormen van activisme en sociaal en politiek engagement onder jongeren in Indonesië en andere landen in Zuidoost Azië. Daarbij kijk ik naar de rol van politieke cultuur en collectieve herinnering, de wisselwerking tussen het lokale en het mondiale in de alledaagse leefwereld van jongeren, en de relatie tussen virtuele en materiële infrastructuren in de betekenisgeving en vormgeving van protest. Ook in mijn onderwijs probeer ik studenten niet alleen op te leiden tot academisch bekwame antropologen, maar hen bewust te maken van de actieve – kritische en creatieve – rol die zij kunnen innemen in het inzetten van antropologische inzichten en vaardigheden voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Als bestuurslid van de ABv, sinds 2017, zet ik mij graag in voor het verstevigen van die publieke rol van antropologie.
Meer informatie


Joeri Koops | Vertegenwoordiger LaSSA

Ik zit in de ABv als vertegenwoordiger van de LaSSA. De LaSSA is de Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en daarmee een studievereniging van antropologie studies uit vier verschillende steden. Wij organiseren studie-inhoudelijke en ontspannende activiteiten, zoals het jaarlijkse LaSSA-congres. Ik zelf zit in mijn laatste jaar van de bachelor in Utrecht en ben geïnteresseerd in politieke en organisatie antropologie. Voor mijn afstudeerproject ga ik op veldwerk en onderzoek doen naar organisaties binnen de illegale rave-scene in Nederland. Als lid van de ABv wil ik mij in zetten voor de belangen van antropologie studenten.


Rita Ouédraogo | Bestuurslid

Binnen mijn werk als research programmer en (community) collaboration officer bij het Research Center for Material Culture (RCMC), het onderzoekscentrum van het Tropenmuseum, het Volkenkunde museum, het Afrika museum en het Wereldmuseum, focus ik mij op het verbinden van museumcollecties en doe ik doorlopend onderzoek naar samenwerkingen en solidariteit binnen institutionele, museale praktijken. Hierbinnen onderzoek ik manieren van co-productie, co-cureren en shared authority. Hierbij focus ik mij specifiek op machtsverhoudingen en het decolonial framework. In deze functie zijn antropologie en deze academische onderzoekspraktijk nauw verbonden. Mijn onderzoeksterreinen zijn de Afrikaanse diaspora, het dekoloniseren van instituten, geïnstitutionaliseerd racisme, populaire cultuur, mode en sociaal maatschappelijke problematiek. Mijn doel is het op een creatieve manier aanzetten tot en motiveren van kritisch denken bij het publiek en hen aan deze thema’s te verbinden.
Meer informatie


Kathrine van den Bogert | Bestuurslid

Sinds mei 2019 ben ik vers bestuurslid bij de ABv en postdoc onderzoeker bij de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en de afdeling Gender and Diversity van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn onderzoek is met grassroots migrantenorganisaties in Nijmegen en Birmingham. Ik geef daarnaast onderwijs bij beide opleidingen, en begeleid voornamelijk studenten met hun veldonderzoek in Nederland en op de onderwerpen gender en religie, jongeren, etnische en religieuze diversiteit en diaspora’s in Europa, en intersectionaliteit (kruispuntdenken).

Mijn achtergrond is in de genderstudies en antropologie. Van 2013-2019 was ik promovenda en docent bij de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Mijn proefschrift is getiteld: Playing gender, religion, and ethnicity: Girl’s football and public playgrounds in the Schilderswijk, The Hague, the Netherlands.

Ik heb daarnaast ook de Toolbox Diversiteit in Onderwijs ontwikkeld, waarbij vraagstukken over ongelijkheid, macht, identiteit en positionering in ons antropologie onderwijs worden geadresseerd. De Toolbox biedt praktische tools voor docenten en studenten antropologie rondom deze thema’s.

Het is mijn doel om als ABv een plek te zijn voor docenten en studenten waar kritisch nagedacht kan worden over het onderzoek en onderwijs in ons vakgebied, en om kennis uit te wisselen met andere verenigingen en organisaties, zoals LOVA en EASA netwerken.
Meer informatie


Markus Balkenhol | Bestuurslid 


Naomi van Stapele | Bestuurslid 


Jolanda Zeeman | Bestuurslid