Elisabet Rasch | Voorzitter

Ik werk bij de Universiteit van Wageningen als universitair docent (UD) bij  de leerstoelgroep Sociology of Development and Change. Mijn onderzoek gaat over de veranderende (culturele, symbolische, spirituele, economische) betekenissen van natuurlijke hulpbronnen in relatie tot (inheemse) identiteit en politiek. Ik kijk daarbij met name naar activisme rondom mijnbouw en gaswinning, vormen van ‘ontwikkeling’  die vaak haaks staan op de lokale betekenis die aan natuurlijke hulpbronnen wordt gegeven. Na lange tijd onderzoek in Guatemala gedaan te hebben, eerst naar inheemse politiek, en later naar activisme tegen mijnbouw en criminaliseren van (inheemse) milieuactivisten, doe ik nu ook onderzoek naar sociale mobilisatie rondom schaliegaswinning en duurzame energie productie in Nederland, met name in de Noordoostpolder.


Eddy Appels | Penningmeester

Directeur en programmamaker Cineblend. Directeur Stichting Audio Visuele Antropologie Nederland, festivaldirecteur van het Beeld voor Beeld festiva.  Voormalig adviseur Documentaire Mediafonds. Bestuurslid Wij-Amsterdam, redacteur binnenstadskrant D’Oude Binnenstad.

 

 


Yara van Hamburg | Secretaris

Sinds de zomer van 2018 ben ik in de functie van Secretaris gaan mogen bijdragen aan de projecten en activiteiten van de Antropologen Beroepsvereniging. Deze kans vond ik een geweldige manier om mij meer te mogen omgeven met antropologen uit het hele land. De ABv bestaat uit het Bestuur, de Werkgroepen en de Webredactie, en deze samenwerking geeft mij enorm veel creatieve energie.
Binnen mijn werkveld pas ik antropologie in de praktijk toe: de manier waarop ik mijn werk doe, stroomt voort uit wat ik heb meegekregen vanuit de studie. Mijn bachelor Liberal Arts and Sciences aan de UU heb ik met de major Culturele Antropologie gevolgd. In mijn verlangen om mij verder te verdiepen in dansantropologie, koos ik voor de master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Ik interesseer mij voor dans als middel om interculturele grenzen (en begrenzingen) te doorbreken. LinkedIn


Giulia Sinatti | Bestuurslid

Sinds 2014 ben ik universitair docent aan de afdeling Sociale en Culturele Antropologie, VU Amsterdam. Mijn kern expertise is migratie, met een focus op migratiebeheer, migratie en ontwikkeling, migratiebeleid, migratie en diversiteit.
Ik heb een aantal jaren onderzoek gedaan naar migratie tussen (West-)Afrika en (Zuid-)Europa, inzicht in het transnationale leven van migranten, hun mobiliteitstrajecten en terugkeerprojecten. Later raakte ik geïnteresseerd in de inspanningen van regeringen en NGO’s om migratie te besturen en deze te kanaliseren naar ontwikkelingsdoelstellingen in het thuisland. In mijn meest recente werk richt ik mij op migratiecontrole in doorvoer- en gastgemeenschappen, met een focus op de verbanden tussen humanitaire hulp, zorgethiek, politiek activisme en sociale bewegingen in Italië, Griekenland, Nederland, Turkije, Jordanië en Libanon.
Ik pleit voor antropologie dat een verschil kan maken in de wereld waarin we leven en ik werk veelvuldig op het kruispunt van academie en praktijk. Ik combineer werkgelegenheid op de universiteit vaak met opdrachten voor klanten in de publieke en private sector, waaronder de Europese Commissie, intergouvernementele en VN-agentschappen (ICMPD, ILO, IOM, UNDP, UNFPA, UNHCR), overheidsinstellingen (in Frankrijk, Duitsland, Italië, Marokko, Zwitserland), internationale NGO’s (Caritas International, Stichting Terre des Hommes) en bedrijven (Alliander). Met deze partners ben ik ervan overtuigd dat antropologie kerninzichten kan opleveren in behoeften en evaluaties, project- en programma-ontwerp en innovatie, intergouvernementele dialogen en communicatie.
Ik ben sinds 2019 actief in het bestuur van de ABv. Meer informatie


Ruben Reus | Bestuurslid

Nog geen indrukwekkend portfolio voor mij, maar met mijn Master Political Geography op zak zie ik ernaar uit om mijn antropologische kennis in te zetten in aankomende werkplekken. Thema’s die mijn bijzondere interesse hebben zijn (politieke) organisatie, klassen, ras en racisme. Binnen het centrale doel van de ABv – een platform bieden voor antropologen en antropologie in Nederland – zie ik nog ruimte voor meer betrokkenheid van studenten. Als Netwerk Manager van de Webredactie hoop ik deze doelgroep te bereiken door aandacht te besteden aan toegankelijkheid en interactiviteit. Tevens vind ik het belangrijk om als organisatie kritisch te blijven kijken naar antropologie als discipline en in de praktijk, want, goede muziek bestaat niet altijd uit positieve noten!


Vincent de Rooij | Bestuurslid

Vincent de Rooij

Als universitair docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam houd ik me bezig met de vraag hoe mensen met behulp van talige middelen betekenis geven aan hun omgeving en hun eigen relatie met die omgeving. Mijn onderzoek als linguïstisch antropoloog richt zich vooral op processen van stereotypering en in- & uitsluiting. Binnen de ABv vorm ik met enkele anderen de werkgroep ‘Antropologie in het onderwijs’, die tot doel heeft het introduceren van antropologische kennis en methoden in het niet-universitaire onderwijs (BO, VO, MBO, HBO). Meer informatie


Nikkie Wiegink | Bestuurslid

Ik ben werkzaam als universitair docent op de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksproject met de titel “Enacting the coal enclave: corporate sovereignty in central Mozambique”, waarbinnen ik me bezig houd met macht, burgerschap en transnationale bedrijven. Ik deed eerder onderzoek naar voormalig strijders in Mozambique, waarover binnenkort mijn boek Former Combatants in Mozambique (University of Pennsylvania Press) uitkomt. Ik ben sinds de zomer 2018 actief in het bestuur van ABv.


Yatun Sastramidjaja | Bestuurslid

Ik ben docent bij de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In mijn onderzoek houd ik mij voornamelijk bezig met gevestigde en nieuwe vormen van activisme en sociaal en politiek engagement onder jongeren in Indonesië en andere landen in Zuidoost Azië. Daarbij kijk ik naar de rol van politieke cultuur en collectieve herinnering, de wisselwerking tussen het lokale en het mondiale in de alledaagse leefwereld van jongeren, en de relatie tussen virtuele en materiële infrastructuren in de betekenisgeving en vormgeving van protest. Ook in mijn onderwijs probeer ik studenten niet alleen op te leiden tot academisch bekwame antropologen, maar hen bewust te maken van de actieve – kritische en creatieve – rol die zij kunnen innemen in het inzetten van antropologische inzichten en vaardigheden voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Als bestuurslid van de ABv, sinds 2017, zet ik mij graag in voor het verstevigen van die publieke rol van antropologie. Meer informatie


Mika Kraft | Vertegenwoordiger LaSSA

“Hoi! Ik ben Mika Kraft, tweedejaars culturele antropologie en ontwikkelingsstudies student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds dit jaar ben ik lid van het bestuur van de Antropologen Beroepsvereniging als contactpersoon van de LaSSA. De LaSSA staat voor Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie en is een platform voor alle antropologen in spe om met elkaar in contact te komen. Ik vind het leuk en belangrijk om in de Antropologen Beroepsvereniging actief te zijn, omdat de twee stichtingen veel voor elkaar kunnen betekenen. Daarnaast vind ik dit een mooie manier om in contact te komen met beroepsantropologen en mezelf te verdiepen in de mogelijkheden die de antropologie ons bieden. Hopelijk tot snel!”


Rita Ouédraogo | Bestuurslid

Binnen mijn werk als research programmer en (community) collaboration officer bij het Research Center for Material Culture (RCMC), het onderzoekscentrum van het Tropenmuseum, het Volkenkunde museum, het Afrika museum en het Wereldmuseum, focus ik mij op het verbinden van museumcollecties en doe ik doorlopend onderzoek naar samenwerkingen en solidariteit binnen institutionele, museale praktijken. Hierbinnen onderzoek ik manieren van co-productie, co-cureren en shared authority. Hierbij focus ik mij specifiek op machtsverhoudingen en het decolonial framework. In deze functie zijn antropologie en deze academische onderzoekspraktijk nauw verbonden. Mijn onderzoeksterreinen zijn de Afrikaanse diaspora, het dekoloniseren van instituten, geïnstitutionaliseerd racisme, populaire cultuur, mode en sociaal maatschappelijke problematiek. Mijn doel is het op een creatieve manier aanzetten tot en motiveren van kritisch denken bij het publiek en hen aan deze thema’s te verbinden. Meer informatie


Kathrine van den Bogert | Bestuurslid

Sinds mei 2019 ben ik vers bestuurslid bij de ABv en postdoc onderzoeker bij de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en de afdeling Gender and Diversity van de Radboud Universiteit Nijmegen. Mijn onderzoek is met grassroots migrantenorganisaties in Nijmegen en Birmingham. Ik geef daarnaast onderwijs bij beide opleidingen, en begeleid voornamelijk studenten met hun veldonderzoek in Nederland en op de onderwerpen gender en religie, jongeren, etnische en religieuze diversiteit en diaspora’s in Europa, en intersectionaliteit (kruispuntdenken).
Het is mijn doel om als ABv een plek te zijn voor docenten en studenten waar kritisch nagedacht kan worden over het onderzoek en onderwijs in ons vakgebied, en om kennis uit te wisselen met andere verenigingen en organisaties, zoals LOVA en EASA netwerken.
Mijn achtergrond is in de genderstudies en antropologie. Van 2013-2019 was ik promovenda en docent bij de afdeling Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht. Mijn proefschrift is getiteld: Playing gender, religion, and ethnicity: Girl’s football and public playgrounds in the Schilderswijk, The Hague, the Netherlands. Ik heb daarnaast ook de Toolbox Diversiteit in Onderwijs ontwikkeld, waarbij vraagstukken over ongelijkheid, macht, identiteit en positionering in ons antropologie onderwijs worden geadresseerd. De Toolbox biedt praktische tools voor docenten en studenten antropologie rondom deze thema’s. Meer informatie


Markus Balkenhol | Bestuurslid 


Naomi van Stapele | Bestuurslid 


Jolanda Zeeman | Bestuurslid  

Als intercultureel trainer bij de Intercultural Professionals van het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, werk is samen met multinationals, overheids- en onderwijsinstellingen ter ondersteuning van hun internationaliseringstraject. Door ontwikkeling van coachings- en trainingsprogramma’s voor de werknemers en onderzoek naar de interne en externe organisatie helpt het KIT bedrijven en instellingen effectiever te opereren in het internationale veld. Na jarenlange samenwerking met technische bedrijven wereldwijd heb ik een speciale interesse ontwikkeld in de relatie tussen cultuur en technologische ontwikkelingen. Mijn werkervaring heb ik vooral opgebouwd in India en China.


Fridus Steijlen | Bestuurslid  

Al sinds mijn afstuderen houd ik mij bezig met postkoloniale migratie uit Indonesië en het huidige Indonesië. Ik ben als senior onderzoeker verbonden aan het KITLV en wordt een dag per week uitgeleend aan de Vrije Universiteit waar ik bij de afdeling antropologie bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief ben. Deze leerstoel is ingesteld vanwege het Moluks Historisch Museum. Momenteel ben ik bezig met verschillende projecten. Sinds 2003 film ik, in het kader van het project Recording the Future, met Indonesische collega’s het dagelijkse leven op acht locaties, die we elke vier jaar op nieuw bezoeken. Samen met collega’s op het NIOD voer ik een deelproject uit in het kader van een groot onderzoeksprogramma naar het geweld door Nederlandse militairen in Indonesië tussen 1945 en 1950. Mijn deelproject, Getuigen en Tijdgenoten is gericht op oral history en egodocumenten. Tenslotte doe ik vanuit mijn leerstoel onderzoek naar de geschiedenis van Molukse KNIL militairen als ethnic soldier, Molukse identiteit in relatie tot Molukse instituties in Nederland en de transnationale relatie tussen Molukkers in Nederland en de Molukken.


Anick Vollebergh | Bestuurslid 

Als universitair docent Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit hou ik me bezig met postkoloniaal Europa, religie en secularisme, en veranderende relaties tussen de staat en burgers in gemarginaliseerde stedelijke buurten. Ik ben vooral geinteresseerd in hoe nieuwe en sterk polariserende vragen rond diversiteit en marginalisatie invloed hebben op de wijze waarop zowel burgers als overheidsactoren zichzelf begrijpen en hen voor nieuwe ethische dilemma’s stellen. Zo heb ik in Antwerpen onderzocht wat het betekent als bewoners over zichzelf en anderen gaan nadenken in termen van of er wel genoeg “samengeleefd wordt” in hun buurt, en werkte ik in Parijs met opvoedondersteuners en buurtwerkers die proberen ouders uit de cités weerbaar te maken tegen de Franse staat en instituties als de school. Momenteel ben ik nieuwe projecten aan het opzetten: over de zogenaamde crisis van autoriteit in Europa, en over de wijze waarop rurale identiteiten en issues steeds meer lijken te kruisen met populistische bewegingen en activisme rond (geracialiseerde ideeen over) het behoud van “Nederlandse” tradities en waarden. Meer informatie

Markus Balkenhol | Bestuurslid

Ik ben sinds 2006 verbonden aan het Meertens Instituut, eerst als stagiair, vervolgens als PhD student, daarna als postdoc, en nu als onderzoeker. In de tussentijd had ik ook aanstellingen bij de Universiteit Utrecht en bij het Centre for the Humanities. In mijn werk richt ik mij op ‘postkoloniaal Nederland’, met als belangrijkste thema’s de herdenking van de slavernij, controversen rondom koloniaal erfgoed, zwarte bewegingen, en religie. Ik ben medeoprichter van het EASA netwerk ‘anthropology of race and ethnicity’ en ik was redactielid bij het tijdschrift etnofoor. Sinds 2019 ben ik bestuurlid van de antropoloogen beroepsvereniging.