Onderwijs

Antropologie Universiteit van Amsterdam

Antropologie website van de UvA

Antropologie Universiteit Leiden

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie website van Universiteit Leiden

Antropologie Radboud Universiteit Nijmegen

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie website van de Radboud Universiteit Nijmegen

Antropologie Universiteit Utrecht

Portal naar Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie websites van Universiteit Utrecht

Antropologie Vrije Universiteit Amsterdam

Sociale en Culturele Antropologie website van de VU

Barge’s Anthropologica 

Een samenwerking tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en de Leidse Archeologie faculteit ter waarborging van het vak fysische antropologie door middel van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Medische Antropologie UVA

Medische antropologie en sociologie afdeling van de Universiteit van Amsterdam

Onderzoeks- en studiecentra

Afrika Studiecentrum Leiden

Multidisciplinair academisch onderzoek instituut geheel gewijd aan Afrika. De grote bibliotheek is open voor het publiek.

Amsterdam Institute for Social Science Research

AISSR verenigt alle sociale wetenschap onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam

Centre for Latin American Research and Documentation

CEDLA is een interuniversitair center gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam

CERES

PhD onderzoeksschool voor resource studies voor ontwikkeling.

IIAS

Interdisciplinair en vergelijkend internationaal instituut voor Asian Studies gevestigd aan de Universiteit Leiden

Nederlands Instituut voor Gevorderde studie in de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen

NIAS nodigt elk jaar nationale en internationale geleerden uit om onderzoek te doen.

Research Center for Material Culture

The Research Center for Material Culture (RCMC) is a flagship research institute within the Tropenmuseum (Amsterdam), Museum Volkenkunde (Leiden), the Afrika Museum (Berg en Dal) and the Wereldmuseum (Rotterdam) that serves as a focal point for research on ethnographic collections in the Netherlands.

Studenten en Alumni

Alumni CA Universiteit Utrecht

Aanmeldpagina voor alumni Culturele Antropologie van Universiteit Utrecht

Studievereniging Djembé Utrecht

studievereniging Culturele Antropologie Universiteit Utrecht

Studievereniging EOS VU

Vereniging van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

Studievereniging Itiwana Leiden

Studievereniging Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan Universiteit Leiden

Studievereniging Kwakiutl UvA

Studievereniging Culturele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

Studievereniging Umoja Nijmegen

Studievereniging van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van Radboud Universiteit Nijmegen

Social Media

Antropologen Beroepsvereniging – LinkedIn

LinkedIn-groep voor antropologen, beheerd door de ABv

CA/OS Universiteit Leiden – LinkedIn

LinkedIn van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan Universiteit Leiden

Djembé (C)Alumni – Facebook

Facebook van de alumni van Universiteit Utrecht

Djembé (C)Alumni – LinkedIn

LinkedIn van de alumni van Universiteit Utrecht

Standplaats Wereld – Facebook

De Facebook pagina van de Standplaats Wereld weblog van de Vrije Universiteit Amsterdam

Antropologen Beroepsvereniging – Instagram

Antropologen Beroepsvereniging – Facebook

Antropologen Beroepsvereniging – YouTube

Weblogs

CA/OS Universiteit Leiden – blog

De wetenschappers van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Leiden bloggen over hun onderzoek, het Bachelor en Master programma en hun opinies over een breed scala aan sociale onderwerpen.

Students of Cultural Anthropology Journal – blog

SCAJ is a Utrecht-based journal, made by students for students (and anyone else interested in reading it, of course). We publish work written for anthropology courses offered by the University of Utrecht and University College Utrecht. Students are involved in every step of the process, from paper submissions, selection, to publication. SCAJ therefore reflects the efforts of anthropology students in Utrecht through and through.

CLOSER: Anthropology of Muslims in the Netherlands

Website van Martijn de Koning, antropoloog gespecialiseerd in Islam in Europa, vooral Nederland. Werkt bij de Radboud Universiteit en Universiteit Amsterdam, en is een bestuurslid bij the Dutch Association for the Study of Middle East and Islam (MOI)

Standplaats Wereld – blog

Antropologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam laten van zich horen in opinies, achtergronden en meer.

Zien, lezen en doen

Beeld voor Beeld documentaire festival

Jaarlijks documentaire festival “on Culture and Representation”, recent verplaatst van het Tropentheater naar het EYE.

Cineblend

SAVAN organiseert elke maand een gratis informele thema avond waar aan de hand van sprekers en beeldfragmenten wordt gedebatteerd. De avonden worden afgesloten met een (netwerk)borrel.

ETNOFOOR

Een halfjaarlijks grensverleggend Antropologisch tijdschrift

Europian Association of Social Anthropologists (EASA) 

Een professionele organisatie voor Europese sociale antropologen met als doel antropologie te stimuleren met een twee jaarlijkse conference en een blad.

Koninklijk Instituut voor de Tropen

Museum, onderzoeksinstituut, kenniscentrum en meer, gevestigd in Amsterdam. Helaas geen bibliotheek meer.

Rijksmuseum Volkenkunde Leiden

Stichting Audiovisuele Antropologie Nederland

SAVAN organiseert elk jaar het filmfestival Beeld voor Beeld en maandelijks een informeel diner, film en debat avond genaamd Cineblend.

Wereldmuseum Rotterdam

Een modern progressief museum met een rijke collectie historische kunst.

Podcast – Studievereniging Umoja

Podcast – Standplaats wereld

Podcast – Human Dimensions

Verenigingen

Europian Association of Social Anthropologists (EASA) 

Een professionele organisatie voor Europese sociale antropologen met als doel antropologie te stimuleren met een twee jaarlijkse conference en een blad.

ISIM publicaties

International Institute for the Study of Islam in the Modern world publicatie overzicht.

KWALON – platform voor kwalitatief onderzoek

Onafhankelijk platform voor kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek ter bevordering van de ontwikkeling en correcte uitvoering van onderzoeksmethoden. O.a. een tijdschrift, studiedagen, cursussen en online discussie.

LOVA – Nederlandse Vereniging voor Gender en Feministische Antropologie

De vakvereniging ter bevordering van vrouwenstudies en genderstudies, o.a. een tijdschrift, studiedagen en om de drie jaar een conferentie.

Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie (NVFA) 

Een vereniging voor geïnteresseerden ter bevordering van de kennis van de fysische antropologie en het stimuleren en coördineren van activiteiten omtrent dit vakgebied. Er worden jaarlijks lezingen, excursies en een symposium georganiseerd.