Schrijversnetwerk

De webredactie wordt ondersteund door een netwerk van schrijvers die op regelmatige basis artikelen en/of audiovisuele bijdragen aanleveren ter publicatie op de website. Wil jij ook deel uitmaken van het schrijversnetwerk?

Stuur dan een e-mail naar: schrijversnetwerk@antropologen.nl


Ruben Reus | Netwerk Manager

Een website vullen met antropologie, laat dat maar aan mij over! Na mijn vijfjarige bachelortijd met allerhande bestuursactiviteiten en commissiezaken heb ik nu een Master Politieke Geografie achter de rug. Maar dat betekent niet dat ik mijn antropologische roots loslaat, integendeel! Met de website wil ik me richten op interactie, het opwekken van discussie en tevens fungeren als doorgeefluik naar meer antropologische kennis en ervaringen. Erg blij ben ik met een groeiende redactie (zowel in aantal als in kunde) die met veel enthousiasme zorgen voor een actuele, informatieve en inspirerende website.


Yara van Hamburg | Hoofdredacteur 

Binnen de webredactie zal ik stukken redigeren en mij bezighouden met coördinatie en beheer van de website. Mijn bachelor Liberal Arts and Sciences aan de UU heb ik met de major Culturele Antropologie afgerond. In mijn verlangen om mij verder te verdiepen in dansantropologie, koos ik voor de master Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy. Ik interesseer mij voor dans als middel om interculturele grenzen (en begrenzingen) te doorbreken. Hierover valt nog veel te ontdekken en te beschrijven, zoals de connectie tussen bewegingskunst (dance art, martial art, movement art) en antropologie. Ik daag anderen daarin graag uit!


Naomi Hortencia | Community Manager

Tien jaar geleden ben ik vanuit Curaçao vertrokken om in Nederland Culturele Antropologie te gaan studeren. In die jaren heb ik mijn bachelor aan de Universiteit Utrecht gehaald en mijn master Cultural Anthropology met major in Global Economy and Culture bij de Universiteit Leiden binnen. Na deze mooie studie heb ik me ingezet voor burgerparticipatie met bewoners, instellingen en bedrijven voor de overheid. Antropologie blijft mij motiveren en inspireren. Wat een mooie kans om samen met jullie deze gemeenschap van meer vorm en bruikbare inhoud te mogen voorzien.


Louise de Vries | Content Coördinator

Als content coördinator zet ik me in voor diversiteit en balans op deze website. Om dit voor elkaar te krijgen werk ik aan het onderhouden en uitbreiden van ons schrijversnetwerk. Na mijn bachelor in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Utrecht ben ik vertrokken naar Zweden. Daar heb ik aan Uppsala University een onderzoeksmaster culturele antropologie afgerond. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in epistemologie, cultureel erfgoed, conflict en gender. Voor mij zijn betrokkenheid bij actuele vraagstukken, activisme en het toegankelijker maken van antropologische kennis erg belangrijk. Ik kijk er naar uit om samen met de rest van de webredactie interessante en up-to-date artikelen te publiceren!


Nikki Geelen | Content Coördinator

Tijdens mijn Bachelor en Master Social and Cultural Anthropology aan de VU waren er vier facetten die steeds weer terugkwamen: Filosofie, dramaturgie, en “anthrozoölogy” en visuele antropologie waarbij ik een korte film over jagers en herders in Nederland en een korte film over schakende mannen in Athene heb gemaakt. Ik heb onderzoek gedaan naar baas-hond verhoudingen, radio, en voor mijn masterthesis deed ik veldwerk in Zuid-Afrika, met mijn chihuahua als onderzoeksassistente, bij een boerderij waar ze dieren opleiden tot acteurs.
Als content-coördinator hoop ik een diversiteit aan antropologische artikelen te kunnen verzamelen en antropologie als wetenschappelijke discipline te verbinden met maatschappelijke thema’s.


Eline Hoogeweij | Community Manager

Tijdens mijn bachelor en master in sociaal-culturele antropologie aan de VU, heb ik verschillende onderzoeken uitgevoerd omtrent etniciteit, burgerinitiatieven, sociale samenhang en duurzaamheid. Binnen de ABv-webredactie zal ik mij bezighouden met de socialmediakanalen om mede-antropologen en andere geïnteresseerden op de hoogte te stellen van interessante artikelen, vacatures, evenementen et cetera. Daarnaast wil ik mij inzetten voor meer bekendheid van ons mooie vakgebied.