Wordt lid van de Antropologen Beroepsvereniging

English

INSCHRIJFFORMULIER

Om lid te worden, stuur het ingevulde machtigingsformulier naar leden@antropologen.nl

Formulier Machtiging Automatische Incasso ABv

Zodra de lidmaatschapsbijdrage is bijgeschreven op de ABv rekening is de inschrijving definitief:

IBAN NL41 INGB 0001 5245 10
t.n.v. Antropologen Beroepsvereniging
o.v.v. Uw naam en jaar van aanmelding (bv. 2016)

.Voor vragen of het beëindigen van het ABv lidmaatschap, mail naar: leden@antropologen.nl

For questions or for ending your ABv membership, mail to:  leden@antropologen.nl