Het bestuur van de Antropologen Beroepsvereniging laat onderstaande verklaring uitgaan in reactie op het rapport Draaien om de werkelijkheid: rapport over het antropologisch werk van prof. em. M.M.G. Bax“, samengesteld door Michiel Baud, Susan Legêne Peter Pels.

Op maandag 23 september is het rapport gepubliceerd van een door de Vrije Universiteit in Amsterdam ingestelde commissie die onderzoek deed naar de juistheid van beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag van emeritus professor Mart Bax, tot 2002 bijzonder hoogleraar Politieke Antropologie aan de Vrije Universiteit. De commissie concludeert dat de heer Bax zich schuldig heeft gemaakt aan “wetenschappelijk wangedrag”, “onethisch wetenschappelijk gedrag”, en “bewuste misleiding”.

Het bestuur van de Antropologen Beroepsvereniging in Nederland (ABv), die een groot deel van de in Nederland werkende antropologen binnen en buiten de academische wereld vertegenwoordigt, onderschrijft de gedegen en genuanceerde conclusies van de commissie. Met zijn handelen heeft de heer Bax niet alleen zichzelf en zijn voormalige werkgever, maar ook de antropologie als geheel grote schade berokkend.

De beschuldigingen die naar aanleiding van deze zaak zijn geuit dat de antropologie weinig doet aan methodologische reflectie, mist elke grond. Het in het rapport Bax aangestipte spanningsveld tussen anonimiteit en methodologische transparantie is altijd aanleiding geweest om de etnografische methode van onderzoek te vernieuwen. De afgelopen decennia zijn er dan ook in talloze studies fundamentele discussies gevoerd over antropologische kennisproductie, de omstandigheden waaronder etnografisch veldonderzoek plaatsvindt en de ethische dimensies van onderzoek.

De ABv beschouwt het aan de orde stellen van de zich steeds ontwikkelende beroepsethiek rondom de etnografische methode van onderzoek als een van haar kerntaken. Naar aanleiding van het onderhavige rapport zal de ABv bijeenkomsten beleggen waar de resultaten van het onderzoeksrapport besproken zullen worden in het licht van de voortdurende vernieuwing van de culturele antropologie. De eerstvolgende studiedag van de ABv in 2014 heeft als thema ethiek en integriteit.

Het bestuur van de ABv