7 November- Amsterdam – Kathrine van den Bogert heeft op de Dag van het Sportonderzoek in Amsterdam de Boymansprijs gewonnen. De prijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. De aanmoedigingsprijs voor beste masterscriptie ging naar Kim de Wild.

De naam van het winnende proefschrift luidt Playing gender, religion, and ethnicity: Girls’ football and public playgrounds in the Schilderswijk. De dissertatie is een etnografische studie over Marokkaans-Nederlandse moslimmeiden. Het etnografisch onderzoek vond plaats op publieke speelveldjes in verschillende steden in Nederland, maar voornamelijk in de Schilderswijk in Den Haag, bij een meidenvoetbalcompetitie genaamd Football Girls United (FGU).

Een ode aan het spel

Het proefschrift geeft volgens de jury een vernieuwende maatschappelijke blik, zet aan tot nadenken en heeft een grote bijdrage voor de interculturele samenleving. De moslimmeiden ‘spelen’ volgens de jury als het ware met maatschappelijke discoursen.

In Nederland is er een enorme toename van de participatie van meiden in voetbal, zowel bij officiële clubs als in andere, meer ‘ongeorganiseerde’ sportruimten zoals speelveldjes en voetbalpleintjes, in het bijzonder onder meiden met een migratie- en moslimachtergrond. De groeiende participatie van moslimmeiden in voetbal kan volgens van den Bogert gezien worden als een verzet tegen het dominante idee dat voetbal een mannensport zou zijn. Verder speelt de participatie van moslimmeiden in voetbal zich af tegen een achtergrond van dominante representaties van moslims als religieuze en geracialiseerde ‘anderen’ en van de groeiende problematisering van de aanwezigheid van moslimburgers in Nederlandse publieke ruimten.

Ondanks de grote hoeveelheid aan theorie vond de jury de dissertatie zeer helder verwoord en uitgewerkt. Volgens de juryleden levert de dissertatie een interessant nieuw perspectief op over en vanuit moslimmeiden die ‘spelen’ met dominantie discoursen rondom gender, etniciteit, religie en burgerschap. De dissertatie geeft een vernieuwende maatschappelijke blik, zet aan tot nadenken en heeft een grote bijdrage voor de interculturele samenleving.

Sinds 2019 werkt dr. Katherine van den Bogert aan de Radboud Universiteit als postdoctoraal onderzoeker en docent binnen de richting Gender & Diversity and Anthropology en verricht zij onderzoek naar ‘the role of new migrant self-organisations in integration and inclusion’ in Nijmegen en Birmingham’. Tussen 2013 en 2018 werkte zij aan haar proefschrift aan de Universiteit Utrecht.

Aanmoedigingsprijs

De aanmoedigingsprijs voor de beste masterscriptie ging naar Kim de Wild. In haar scriptie met de aangrijpende titel: ‘Jij kan niet zwemmen want je bent te dik’ legt ze uit hoe Michel Foucault’s concept biomacht belangrijk is om de dwingende werking van normatieve labels omtrent overgewicht beter te begrijpen. Biomacht, uitgeoefend door instanties zoals de Gezonde School en (school)artsen, komt naar voren in normatieve aannames over wat de overheid als ‘gezond’ gedrag ziet en wat dokters met behulp van het BMI als ‘overgewicht’ categoriseren. Dit leidt in de praktijk tot uitsluiting. Bewustwording bij de voornoemde mensen die macht uitoefenen kan volgens de Wild helpen bij het inrichten van een meer inclusieve sportsetting. De jury was vooral blij verrast door de keuze voor diepte-interviews en focusgroepen met negen- tot elfjarigen die erg goed aansluit op het gehanteerde perspectief binnen het onderzoek.

Beide winnaars ontvingen naast lof en roem ook een geldprijs.