World Café Workshop over diversiteit in het onderwijs

11:40 AM – 01:10 PM
Paviljoenzaal

Te vaak wordt de inhoud van universitaire cursussen bepaald door mainstream canon en epistemologie, vanuit een voornamelijk westers, wit, mannelijk, seculier, heteroseksueel en ‘able-bodied’ perspectief. In deze workshop willen we met elkaar nadenken over hoe we deze kennis binnen het leslokaal kunnen situeren en deconstrueren en aandacht kunnen besteden aan academische kennis vanuit andere, bijvoorbeeld postkoloniale, epistemologie en tradities. Hoe kunnen we een meer inclusieve onderwijs-situatie creëren waarin studenten met diverse achtergronden en posities zich herkennen en thuis voelen?

De workshop vloeit voort uit onze recente bezigheden met het ontwikkelen van een Toolbox voor Diversiteit in het Onderwijs. Ons er van bewust dat diversiteit een hedendaags “buzz-word” is, gaan we in deze workshop op zoek naar hoe we discussies rondom diversiteit productief kunnen maken om kritische vragen te stellen over ons onderwijs. We stellen voor om diversiteit te benaderen vanuit de theoretische kaders die intersectionality, decolonizing en unlearning bieden. Vragen die we vervolgens kunnen stellen zijn: Welke kennis (re)produceren we op de universiteit, in ons onderzoek, maar ook in ons onderwijs? Welke biases en assumpties onderliggen mainstream kennis? Welke scheve machtsrelaties spelen binnen processen van kennis-productie en disseminatie? En hoe werken verschillende assen van verschil versterkend? Welke auteurs vragen we onze studenten te lezen, en hoe reflecteren we met elkaar op de posities van zowel deze auteurs als onze eigen positionering? Welk taalgebruik hanteren we in de les? Hoe is onze eigen achtergrond van invloed op onderwijs? Wat is er nodig voor studenten om zich veilig te voelen in onze collegezalen om zich uit te spreken?

Aan de hand van deze en andere vragen – afhankelijk van jullie input – willen we met jullie het gesprek aan gaan over hoe we op dit moment met diversiteit omgaan in ons onderwijs: welke ervaringen zijn er? En, hoe gaan we dit veranderen waar nodig? In het dynamisch format van het World Café gaan we hier in kleine groepen over in gesprek, om vervolgens plenair terug te koppelen. Studenten en alumni worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om deze workshop bij te wonen en hun ervaringen met diversiteit in het door hen genoten onderwijs in te brengen.

Kortom: ga met ons en elkaar in gesprek over diversiteit in het onderwijs!

Moderators

Elke Linders, Utrecht University

Nicole Sanches, Utrecht University

Kathrine van den Bogert, Utrecht University


MEER INFORMATIE


We also invite non-Dutch speakers to join. Attuned to the possibilities and preferences of the participants, English and Dutch can flexibly be combined within the workshop!