Anno 2018 lijkt het alsof de strijd tussen Palestijnen en Israëliërs al eeuwenlang gevoerd wordt en dat  vrede nog niet zal komen in de nabije toekomst. Ondanks dat er regelmatig berichtgevingen zijn over aanslagen op Palestijns en Israëlisch grondgebied, lijkt niemand meer op te kijken van de situatie in deze regio. Toch ontstond er wereldwijd aandacht voor het Israël-Palestina-conflict nadat de 16-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi gearresteerd was voor het slaan van een Israëlische soldaat.


Ook de NOS
berichtte over de arrestatie van Ahed Tamimi. Antropologe en universitair docent Anne de Jong, die gepromoveerd is op geweldloos verzet in Israël en Palestina, verscheen in One World waarin zij reageerde op het artikel van de NOS. Volgens De Jong had de NOS de feiten op een rijtje, maar ontbrak het stuk aan iets wat voor  antropologen essentieel is bij het beschrijven van een fenomeen of situatie: context. De Jong, die Ahed Tamimi zelf heeft ontmoet tijdens haar bezoek in Nabi Saleh, beschrijft hoe de dorpelingen al jarenlang protesteerden tegen de Israëlische bezetting van dit gebied.

De Jong bekritiseert de ‘objectieve’ berichtgeving van de NOS, omdat de “contextloosheid” van het artikel niet omvat waar het echt omgaat. In een artikel van DeWereldMorgen werd de ‘objectieve’ houding van de NOS niet gedeeld en werden de arrestatie van Ahed Tamimi en de berichtgevingen die daarop volgden onder de loep genomen. Aansluitend op het punt van De Jong, wordt hier gesteld dat media die zich ‘neutraal’ uitlaten over deze situatie zich ‘medeplichtig’ maken aan de bezetting van Palestina.

Het artikel van Anne de Jong in One World laat zien dat nieuwsberichten die feitelijk kunnen kloppen, een vertekend beeld van de realiteit kunnen geven. Als expert op het gebied van geweldloos verzet in Israël en Palestina en als antropologe die in Nabi Saleh is geweest en bovendien zelf met Ahed Tamini heeft gesproken, had haar antropologische kennis waardevol kunnen zijn voor de berichtgeving over deze situatie.

 Ander antropologisch nieuws:

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *