Hub van Wersch, schrijver van ‘Grijpen naar lucht- Fraude, moord en wetenschap’  en ‘the Bombay Textile Strike 1982-83’. 

“Ik kan stellen dat ik een afwisselingsrijk leven leid waarin sterk verschillende activiteiten elkaar opvolgen. Zo begon ik mijn leven als journalist en werkte ik enkele jaren als redacteur buitenland. Dat bracht me ertoe te gaan reizen. In India werd ik verliefd op een bijzonder lieftallige Indiase en trouwde. Daarna keerde ik voor korte tijd terug naar de journalistiek. Na nog wat omzwervingen besloot ik te gaan studeren (antropologie aan de UvA) en promoveerde aansluitend m.b.v. een Wotro-beurs. Toen een aanstelling aan een universiteit uitbleef, werd ik voorlichter. Daarna achtereenvolgens hoofd PR en Interne Communicatie van PTT Post, directeur Voorlichting en Externe Betrekkingen van de gemeente Den Haag, consultant, wethouder en sinds 9 jaar schrijver.”

Geschreven door Hub van Wersch, verscheen in april 2019 een herdruk van zijn door Oxford University Press in 1992 uitgegeven proefschrift Bombay Textile Strike 1982 – 83. Via de uitgever Speaking Tiger (Delhi) is er in India veel publiciteit geweest rondom zijn werk.

Een maand eerder verscheen zijn roman Grijpen naar lucht- Fraude, moord en wetenschap. Waarom is dat relevant? Wel, omdat de roman zich grotendeels afspeelt in India en precies die staking  als decor heeft. In de roman staat wetenschapsfraude centraal. Het is een verhaal over een strijd om een nieuwe leerstoel tussen twee wetenschappers verbonden met de UvA. Het eerste exemplaar van zijn roman is in ontvangst genomen door Wim van Saarloos, president van de KNAW.