Tijdens het tweedaagse ABv Congres komend weekend zijn er verschillende panels. Hieronder een overzicht wat betreft onderwerp, inhoud en enkele sprekers per panel.

Panel 1
Globalisering of regionalisering, (sub) culturen in een mondiale wereld
Georganiseerd door de sectie culturen van de Nederlandse Museumvereniging
Panelleider/discussant: Annemarie Boer, Museon Rotterdam
Spreker : Renate van de Weijer, Openluchtmuseum Arnhem
Spreker: Siebe Rossel, Afrikamuseum Berg en Dal

Ten gevolge van globalisering en digitalisering vermengen culturen en vindt uitwisseling plaats. Dit leidt deels tot uniformiteit en gedeeltelijk verlies van bepaalde eigenheden. Er volgt veelal een tegenreactie: mensen gaan op zoek naar hun roots en creëren bewust een nieuwe culturele identiteit. Deze nieuwe identiteit leidt tot Invention of Traditions (Hobsbawm en Ranger).  Het verleden heeft in die (nieuwe) vorm vrijwel nooit bestaan.

De ontwikkeling van een nieuwe identiteit kan ook gebaseerd zijn op eigentijdse en nieuwe cultuurverschijnselen. De filmindustrieën van Bollywood en Nollywood, hebben ter plaatse Hollywood verdrongen.
Discussie:
Hoe gaan de volkenkundige musea met deze tegenstelling om? Blijven ze differentiëren en daarmee culturele verschillen benadrukken, zoals traditioneel gebeurt door een regionale indeling te kiezen, landenexposities te maken of volken cq culturen als vreemd en exotische apart te zetten (denk aan de Maori of Marron exposities)? Of zijn de volkenkundige musea van mening dat de vroegere vreemdeling de tegenwoordige buurman is en dat interculturele overeenkomsten getoond moeten worden om ervoor te zorgen dat de culturele diversiteit binnen een samenleving niet tot onderlinge vervreemding leidt, maar tot wederzijds begrip. Een interculturele expo als Pracht en Kraal is daar een voorbeeld van. Sommige stromingen binnen de antropologie zoeken naar interculturele overeenkomsten, bv. de universele grammatica van het denken volgens Lévi Strauss. Het incorpereren van hedendaagse kunst in volkenkundige musea kan ook tegen deze achtergrond gezien worden. Kunst wordt gepresenteerd als unversele grammatica.
Antropologen werkzaam in volkenkundige musea doen hun best om het verhaal van een cultuur te vertellen. Inmiddels zijn gestileerde visuele vormen symbolen geworden die in massale hoeveelheden worden overgedragen via het internet. Eenmaal overgedragen worden die symbolen delen van de code waarmee  met name jongerenculturen van over de hele wereld communiceren.  Hoe kun je deze ogenschijnlijke tegenstrijdige werkelijkheden aan het grote publiek vertellen.

Panel 2
Globalisering of regionalisering, (sub) culturen in een mondiale wereld (deel 2)
Georganiseerd door de sectie culturen van de Nederlandse Museumvereniging
Panelleider/discussant: Kitty Zijlmans
Spreker: Annemarie De Wildt, Amsterdam museum
Spreker: Christoph Rippe, Museum voor Volkenkunde Leiden

Ten gevolge van globalisering en digitalisering vermengen culturen en vindt uitwisseling plaats. Dit leidt deels tot uniformiteit en gedeeltelijk verlies van bepaalde eigenheden. Er volgt veelal een tegenreactie: mensen gaan op zoek naar hun roots en creëren bewust een nieuwe culturele identiteit. Deze nieuwe identiteit leidt tot Invention of Traditions (Hobsbawm en Ranger).  Het verleden heeft in die (nieuwe) vorm vrijwel nooit bestaan.

De ontwikkeling van een nieuwe identiteit kan ook gebaseerd zijn op eigentijdse en nieuwe cultuurverschijnselen. De filmindustrieën van Bollywood en Nollywood, hebben ter plaatse Hollywood verdrongen.

Discussie:
Wat is de bijdrage van antropologen aan de discussie ten aanzien van de tweeledigheid van het moderniseringsproces. Kun je globalisering en regionalisering onder een noemer vatten. Algemeen: wat  hebben antropologen musea te bieden? Zijn antropologen in historische musea welkom omdat ze overeenkomsten tonen en bruggen kunnen slaan tussen de culturen van vroeger en nu? Of zijn ze welkom omdat ze gevoel hebben voor culturele identiteit en het bijzondere van de (lokale) geschiedenis aanvoelen? Hoe is hun rol in de volkenkundige musea  aangezien hier steeds vaker hedendaagse kunst wordt getoond. Zijn kunsthistorici hier niet meer op hun plaats omdat ze de universele taal van kunst begrijpen. Of moeten antropologen zich ook hierin meer verdiepen?

Panel 3  Local Battles, Global Stakes – introducing the book      
Voorzitter panel: Ton Salman                                                                                                                  
Deelnemers panel: Martijn de Koning, Halleh Ghorashi, Lenie Brouwer

De idee achter de pas-gepubliceerde bundel “Local Battles, Global Stakes – The Globalization of Local Conflicts and the Localization of Global Interests” is het een reeks van case-studies samen te brengen die pogen te illustreren en analyseren hoe plaatselijke conflicten en spanningen verbonden zijn met bredere, soms wereldomspannende conflicten, controverses en belangenbehartigingen. Dát dat verband er is, is nauwelijks origineel. Hoé het concreet gestalte krijgt, welke dynamieken daarachter zitten en welke soms verrassende allianties en convergenties er soms mee verbonden zijn, is, hopen wij, wél interessant en relevant. Uit de vele bijdragen kozen wij er drie die onze ambitie illustreren: over de moord op Theo van Gogh, over de buitenlandse bemoeienis met Iraanse vrouwenorganisaties, en over Islamitische jongeren in Amsterdam achter het toetsenbord in een ‘computer clubhouse’, contact-makend met de wereld via internet.

Panel 4
film ‘Living like a common man’
Mario Rutten
Living Like a Common Man portrays Indian youngsters in London and their parents in India (Gujarat). 

Youngsters in developing countries all over the world dream of going to the West. They hope to earn money and get overseas experience to improve their positions at home. But once they arrive, they end up in low-status jobs and living crammed into small houses with other newly arrived migrants.
This film follows the daily life in one such house in East London. The bunker beds are filled with young Indians, all from relatively wealthy families in Gujarat. When they return to visit India, their families have great expectations of their sons and daughters. Will these youngsters fulfil their own and their families’ dreams?

Panel 5
How to teach Anthropology to kids who don’t want to learn it, or: Teaching Anthropology in an interdisciplinary setting”’
Ellen Bal (VU University Amsterdam)
Kate Kirk (University College Utrecht)

Antropologen maken zich regelmatig druk over de vraag hoe zij hun vakgebied beter kunnen verkopen. Het gaat dan niet alleen om de relatieve onbekendheid van het vakgebied maar ook over de onzichtbaarheid in het maatschappelijk debat. Met onze voortdurende boodschap dat de wereld ingewikkelder is dan wordt voorgesteld en dat er geen eenvoudige oplossingen zijn voor complexe problemen maken we onszelf niet geliefd. Ook binnen de muren van de universiteiten zien we ons steeds meer voor deze uitdaging geplaatst. De komst van de “Liberal Arts Colleges” en brede bacheloropleidingen leidt tot allerlei veranderingen in het onderwijs en vraagt ons om ons vak aan derden te verkopen. In dit panel staat de vraag centraal hoe we antropologie interessant en relevant kunnen maken voor studenten die nooit voor antropologie hebben gekozen.

Panel 6
Anthropology and Social media: hopes and panics
Chair: Lenie Brouwer (VU); Discussant Johan Roeland (VU)

Since its rise in the early nineties, the internet has been a central object to many social fears, as well as social hopes. Utopian dreams predicted the end of political, physical, ethnical and racial borders, as well as the upsurge of ‘true’ community, due to the fact that virtual connectedness would replace the differentiating connectedness that characterizes the ‘ordinary’, physical world. Others have ventilated dystopian fears for individualization, social isolation, and political and religious radicalization, which would be inherent to the medium. Such opposite visions on the Internet ask for in depth research on the use and meaning of the Internet, and the social and cultural meaning of websites, blogs, forums and social media. For this panel, three researchers from different disciplines will reflect on these debates, on the basis of their own research.

Koen Leurs (UU, Dpt of Media and Culture Studies); k.h.a.leurs@uu.nl
Title: Space invaders? Internetworked identifications of young Dutch-Moroccans
Intensified patterns of migration and advanced forms of digital technology are reconfiguring the interface between the local and the global. Migrant youth are a privileged site to study these interactions as they also negotiate between different generations and national belongings while creating alternative modalities for self-expression. The analysis will focus on how these negotiations among multiple axes of belonging and creative self positioning takes place online as the internet is considered to be a place of virtual connectivity beyond physical and political borders and of liberation from markers of otherness, such as race, ethnicity, gender, which are particularly relevant in defining the migrant condition. Exploring how migrant youth become “space invaders“ (Purwar, 2004) of the digital realm an assessment is made of the ways in which old gaps have been abolished and how new divides have re-established themselves in the light of new technological innovations and corporate interests. The talk will report on how young Dutch-Moroccans use various digital media applications to setup alternative interactive spaces that cut across cultures of origin and immigration, transnational diasporas and youth cultures.
Willem de Koster (EUR, Centre for Rotterdam Cultural Sociology); dekoster@fsw.eur.nl www.willemdekoster.nl
Title: Contextualizing Virtual Togetherness. Beyond Dichotomous Debates on the Social Significance of Online Interactions
Ever since its early days, the interdisciplinary field of ‘internet studies’ has been characterized by a marked interest in virtual communities. The scholarly debate is dominated by descriptive questions of whether communities can exist online and whether specific online forums qualify as communities. Building on multiple case studies on the question of how different types of virtual togetherness can be understood in relation to offline social life, this paper moves beyond these prevailing dichotomous questions and presents an empirically-informed typology of virtual togetherness. Four types of virtual togetherness are distinguished among members of three theoretically selected online forums: they have constructed a refuge, a springboard, a social movement and a neo-tribe online, each with a specific relationship with offline social life. This typology is employed to shed light on various other dichotomous debates on the social significance of online interactions. When it comes to the alleged fleetingness of online interactions, ‘cyber-balkanization’, and the online-offline distinction, scholars tend to make one-sided statements about the Internet as an undifferentiated whole. The contextualized understanding of virtual togetherness developed in this paper demonstrates that it is unfruitful to try to determine which position is valid in general. Instead, it provides a way out of the deadlocks in which these dichotomous debates inevitably end up by suggesting in which instances online interactions are likely to display certain characteristics.
Lenie Brouwer (VU, Dpt Social and Cultural Anthropology); l.a.brouwer@vu.nl
Title: Arab Spring in Morocco: more than a facebook generation?
The recent events in Tunisia and Egypt, also called the Arab Spring, provided youths in Morocco the political opportunity to mobilize the felt discontent in society to collective action. In authoritarian Morocco with restricted freedom of speech facebook provided them an excellent space for lively debates and expressions of opinions. Although Morocco has a long history of social protests, the recent protests have a different character. Big manifestations were spread over the whole country, organized in more than fifty cities by the so-called February 20th movement, named after their first big demonstration organised on that date. In their first call for a demonstration facebook played a significant role, as the media was not covering the calls. In order to understand the meaning of this February 20th movement and the role of social media, insights of anthropologists and social scientists on the study of social movements will be used, in particular of new social movements focusing on identity and meaning in the network society  (Castells in Salman & Assies, 2007).

Panel 8
Time and Technology
Panel Georganiseerd door Antropologisch tijdschrift Etnofoor
Sprekers:
Maarten Onneweer (Universiteit van Leiden)
Dorien Zandbergen (Universiteit van Leiden)
Marleen de Witte (Vrije Universiteit, Amsterdam)
Discussant: Rivke Jaffe (Universiteit van Leiden)

Beschrijving

Dit panel brengt een aantal antropologen samen die vanuit verschillende perspectieven kijken naar de verhouding tussen tijd en technologie in een mondiale wereld. Zoals vele van ons aan de lijve ondervinden is onze beleving van tijd door de ontwikkeling van communicatietechnologie fundamenteel veranderd. Daar waar veel antropologen verwijzen naar de het invloedrijke werk van David Harvey (1989) gaf Anna Tsing elf jaar geleden reeds aan dat we niet zonder plaatselijk onderzoek naar de feitelijke beleving van tijd (en ruimte) kunnen en Harvey’s beweringen inzake tijd, technologie en ruimte niet klakkeloos over moeten nemen als een model voor de toekomst (Tsing 2000). Naast de veranderingen in de beleving van tijd door o.a. communicatietechnologie probeert dit panel ook inzicht te verkrijgen in de wijze waarop technologie zelf wordt beschreven in relatie tot specifieke ervaringen van tijd en beelden en verwachtingen van de toekomst.

Dorien Zandbergen
Acceleration of Time and Human Agency
In this paper, I want to pursue the connection between three lines of thought: First, that the experience of time acceleration is a constitutive dimension of late-modernity. It arguably plays a large role in the everyday-life of many people living in regions of the world that produce the cultural and technological conditions of late-modernity. Second, that this fast culture has invited many people to be concerned about questions of human agency and issues of empowerment. The inhuman pace of computers, people have argued, cause illness to our physical bodies and degradation to the natural environment. And third, that in a cultural environment where time is experienced to accelerate, the skill involved in controlling the pace of time has become a significant source of agency.

I will discuss several examples that suggest something about how such a skill may look like. As a starting point, I will look at the underground electronic music scene of the late 1980s and early 1990s in California. Here, I argue, the images projected on the walls and printed on flyers, the DJ booth and the bodies of dancers offer spaces of speed-intervention – where the introduction of high tech is not accompanied by a sense of loss of the natural world, the introduction of speed is not accompanied by loss of the slow and the rapid approach of the future does not mean a loss of the past.

Maarten Onneweer
Technologieën van verwachting, of, wanneer is iets een hulpbron?
Dit paper gaat in op de transformatie en mobilisatie van materie en waarde in waterontwikkelingsprojecten in Kitui, Kenia. In tegenstelling tot gangbare aannames dat hulpbronnen als water natuurlijk (tijdloos) aanwezig zijn en wachten op mobilisatie door interventies als putten en dammen en boreholes, verken ik dit onderwerp door hulpbronnen als onderdeel van een proces van materialiteit te zien. Wanneer, in het sociale leven van een bepaald materiaal, is het een hulpbron? De analyse is vergelijkbaar met wat Appadurai bij goederen herkende als “the commodity phase”, maar goederen zijn anders dan hulpbronnen. Het tijdelijke is cruciaal, de technologie, ‘het project’, anticipeert transformatie van een materiaal dat tot dan toe voornamelijk bestaat door afwezigheid. Als de anticipatie loont en het materiaal handelbaar blijkt, verdwijnt de status van water als hulpbron. Als de anticipatie niet loont, wordt de vergankelijkheid van hulpbronnen vaak gereduceerd tot het falen van het project. Een hulpbron is daarmee altijd een tijdelijke staat van een materiaal dat er nog niet is, maar verwacht wordt in technologische interventies.
Marleen de Witte
‘Buy the Future’: A Charismatic Answer to Africa’s Challenges
Religion is the sphere par excellence where ideas and images of the future are generated, offering fruitful ground for the nurturing of hopes, dreams, beliefs, expectations, and visions regarding the future. Yet, in classical Western thought about development, modernity and the future, religion hardly plays any role and is often seen as a relic of the past, expected to disappear as societies move into the future. This paper presents a case of the close entanglement of religion and the future, and its twin concept of the modern, in urban Africa. In Ghana, as elsewhere in Africa, the voices that are most powerfully and successfully formulating visions of the future of the country and the people inhabiting it, are religious voices. Where many Ghanaians have lost faith in the once appealing development narratives produced by the state, the narratives put forward by churches, and especially charismatic-Pentecostal ones, attract more and more people and shape their visions of and hopes for the future. This paper unravels the success of the charismatic project of African modernity, that is characterised by a vision on Africa’s future that defies any classical Western notion of the modern, but offers instead a powerful combination of cosmopolitanism and African identity, spiritual power and rational choice, individual self-development and communal identification. Charismatic preachers thus invite us to rethink the relation between religion, the future, and modernity in Africa.

Panel 9
Music and Society in Latin America and the Caribbean
(Toekomstmuziek)
Sprekers:
Fabiola Jara Gomez/Ben Caselin (Universiteit van Utrecht)
Rivke Jaffe (Universiteit van Leiden)
Martijn Oosterbaan (Universiteit van Utrecht)
Discussant:
Wordt nog aangekondigd

Beschrijving

Dit panel brengt een aantal antropologen samen die zullen praten over muziek in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. De sprekers analyseren muziek als een integraal onderdeel van socio-politieke processen en als een belangrijk onderdeel van de tijd en plaatservaringen van mensen.  Muziek is, zoals Jacques Attali zei (1985), verbonden met macht onder andere door haar kracht (tijdelijke) gemeenschappen van luisteraars te vormen. Muziek is niet enkel een reflectie van orde, zij heeft ook een constituerend karakter. Deze en andere kwaliteiten van muziek roept de vraag op welke rol muziek kan spelen in samenlevingen. Onder invloed van welke processen wordt muziek een identificatiemiddel dat mensen kan binden en voor welke doeleinden kan muziek vervolgens worden ingezet? Hoe is muzikale kennis verweven met kennis van de samenleving en hoe wordt deze kennis behouden en overgebracht?

Panel 10
Werkzame bestanddelen in rituelen
Sprekers: Wouter van Beek (oratie Rite is Rond) ,Thomas Widlok

Er is sprake van een onverwachte revival van rituelen in Nederland. Zo is ‘Allerzielen Alom’ een initiatief waarin overleden geliefden via nieuwe rituele vormen herdacht worden (www.allerzielenalom.nl). In Zweethutten en Vision Quests worden indiaanse rituelen gemodificeerd naar Nederlandse snit waar zelfs managers zich aan overgeven (www.vierhetleven.nl). In de gezondheidszorg, jeugdzorg en psychiatrie worden ‘traditionele’ en eigentijdse rituelen uitgevoerd die genezing/stabiliteit/welzijn van patienten/clienten  en hun families bevorderen (www.beschermjassen.nl). Een boeiende vraag voor antropologen is welke aspecten in rituelen werkzaam zijn die veranderingen en transformaties teweeg te brengen. Zodat de vertaling naar toepassingen van rituelen in allerlei maatschappelijke gebieden bevorderd kan worden.  Welke professionele rol kunnen antropologen hierin spelen? In dit panel zoeken vier antropologen naar antwoorden op op deze vragen.

Panel 11
The economic anthropology of the future-The future of economic anthropology:
New directions in economic anthropology
Presentors:
Natalia Mamonova; The future of land ownership. The global land rush and land grabbing in the former Soviet
Oane Visser: Financialised Capitalism Soviet Style? The crisis, unexpected parallels with the Soviet demise, and the future ofcapitalism
Marte Bakker: The economic decline and ethnopolitics in Sarajevo.
Discussant: tbc

Panel 12 LaSSA
Anthropology today
Carla (Radboud Universiteit)
Informatie: op de helft van een 2 jarig Honours Academy onderzoek in het gebied Israël en Palestina.
Joost de Vries (Universiteit van Amsterdam)
Titel onderzoek: Escaping Jerusalem: on the ordinary in the extraordinary lives of young jerusalemite Palestinians (online: http://dare.uva.nl/document/191036)
Rik Adriaans (Universiteit van Amsterdam)
Titel onderzoek: Sonorous borders: national cosmology & the mediation of collective memory in Armenian ethnopop music (online: http://dare.uva.nl/document/224083)
Sanne Hogesteeger (LaSSA) is presentator

What is the future of anthropology? To answer this question we not only have to look at the developments in the world around us, but also to the people who are going to study it. Is the way in which anthropologists do research changing nowadays? Do traditional subjects such as ritual and gender still raise interest or is there talk of a shift in subjects?

In this panel students will present their research. What is their view on doing research and what are the themes they focused on? Why did they choose this specific subject and what are the results they found? The panel consists of 3 students from different Universities who’ve done research.