De ABv is op zoek naar organisaties en netwerken in Nederland die zich op enigerlei wijze met antropologie bezighouden. De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) heeft tot doel een ontmoetings- en knooppunt te zijn voor mensen, netwerken en organisaties met een affiniteit voor antropologie in Nederland. Om die rol nog beter te kunnen vervullen, heeft de ABv in samenwerking met de Radboud Universiteit een onderzoek opgezet waarbij dergelijke organisaties en netwerken in kaart worden gebracht. Ook wordt onderzocht welke rol zij voor de ABv weggelegd zien.

Vier studenten Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit verrichten dit onderzoek in opdracht van de ABv. Zij maken een sociale kaart van de organisaties en netwerken, en nemen interviews af met sleutelpersonen binnen een aantal van deze organisaties. Zij zullen tijdens deze interviews ook ingaan op de rol die antropologie speelt met betrekking tot de activiteiten van de organisatie, en meer algemeen in het werkveld waarin zij actief is.

In dit kader zouden wij graag in contact komen met organisaties die willen meewerken aan dit onderzoek. Het doel van deze exercitie voor de ABv is het creëren van samenwerkingsverbanden en een netwerk van organisaties en individuen die antropologie een warm hart toedragen. De ABv-website antropologen.nl speelt daar een cruciale rol in. Wanneer uw organisatie een samenwerking met de ABv aan zou willen gaan, dan kan dit bijvoorbeeld vorm krijgen door middel van een link op de website en de uitwisseling van informatie over evenementen, vacatures en ander nieuws.

Stuur een e-mail naar onderstaand e-mailadres om de mogelijkheden van een eventuele samenwerking te bespreken.

Met vriendelijk groet, namens het ABv-bestuur,

Anne Karthaus

Hoofdredacteur

anne@antropologen.nl

 

Foto: Flickr