Voorzitter van de Antropologen Beroepsvereniging Thijl Sunier roept antropologen op om lid te worden van de ABv. Hij richt zich op de brede groep van academici, antropologen in alle sectoren van de maatschappij, studenten en pas afgestudeerden. In de brief wordt benadrukt dat het behartigen van belangen en het faciliteren van netwerken en activiteiten beter mogelijk zal zijn als meer antropologen lid worden. Lees de volledige brief:


Beste collega-antropoloog/ge

Wie zijn wij?

Velen van u kennen de Antropologen Beroepsvereniging (ABv) natuurlijk. De ABv is een belangenvereniging van en voor antropologen in Nederland. De leden zijn antropologen of dragen de antropologie een warm hart toe en vinden dat de antropologie een volwaardige plaats dient te hebben in het academisch landschap, maar ook daarbuiten.

Ons werkveld

Antropologen zijn tegenwoordig al lang niet meer alleen werkzaam in de bekende terreinen als ontwikkelingshulp of diversiteitsbeleid. We vinden ze tegenwoordig bijvoorbeeld ook steeds meer in het bedrijfsleven en musea. Het blijkt dat men de typisch antropologische wijze van benaderen van maatschappelijke kwesties op steeds meer terreinen waardeert en van belang vindt. De ABv richt zich op al deze antropologen en biedt hen een platform voor discussie, uitwisseling en samenwerking.

Belangenbehartiging

De ABv vervult daarnaast ook de functie van belangenbehartiger: Hoe meer leden wij hebben, hoe beter we in staat zijn om de antropologie op de kaart te zetten. Daartoe organiseren wij discussie en netwerkbijeenkomsten en zijn we bezig om onze website te verbeteren en te ontwikkelen tot een onmisbaar digitaal platform.

Dit is noodzakelijk want ondanks de groeiende erkenning van het wetenschappelijke en maatschappelijke belang van antropologie, zijn er ook geluiden te horen op universiteiten om de relatief kleine antropologie opleidingen op te laten gaan in grotere algemene opleidingen onder het mom van rendementsverbetering en efficiency , het toverwoord van veel universitaire bestuurders.

Bij de tijd

Veel mensen vinden dat een vereniging met leden uit de tijd is. Veel antropologen denken wellicht dat de ABv er niet voor hen is of zijn van mening dat een Nederlandse ABv niet nodig is naast onze mondiaal opererende reuzenzusters EASA en AAA. Dat is een misvatting. De ABv richt zich op de plaats van de antropologie in de Nederlandse samenleving. Hoe meer leden we hebben, hoe groter de achterban en hoe luider onze stem wordt.

Word lid

Daarom roep ik iedereen op om lid te worden van de ABv. Studenten aan het begin van hun studie die willen weten wat antropologie inhoudt, bijna afgestudeerden die zich oriënteren op de arbeidsmarkt, en antropologen met een werkkring binnen of buiten de universiteit; voor iedereen is er een goede reden lid te worden. Een lidmaatschap geeft gratis toegang tot activiteiten en tot het netwerk. Daarnaast ontvangen leden twee maal per jaar het antropologische tijdschrift Etnofoor. Maar het lidmaatschap is uiteindelijk vooral van belang om ons vak nog beter te positioneren.

Via deze link wordt u direct naar de registratie site van de ABv geleid: http://www.antropologen.nl/over-abv/lidmaatschap

Word lid van de ABv. Doe het nu!

Vriendelijke groet,

Thijl Sunier (voorzitter ABv)