LANDELIJK CONGRES ANTROPOLOGEN BEROEPSVERENIGING

18 en 19 november, Fort aan de Klop, Utrecht

Plaats: Utrecht, Fort aan de Klop. http://www.fortaandeklop.com/
Adres: 1e Polderweg 4 (zie routebeschrijving: http://www.fortaandeklop.com/route.htm
Inschrijvingskosten (incl. lunches, koffie/thee en borrels gedurende de twee dagen):
• reguliere leden: 50 euro
• studentleden en AIO’s: 35 euro
• niet-leden: 70 euro
• Dit bedrag graag vóór 14  november overmaken op: ING-rekening 1524510 t.n.v. Antropologen Beroepsvereniging, 6136 JH Sittard u kunt bij later inschrijven ook contant betalen op congresdag.

Programma vrijdag 18 november

9.00-10.00  Inschrijving (koffie/thee) 
10.00-10.15  Opening: Thijl Sunier, voorzitter ABv

 

10.15-11.15  Keynote speech: Peter Pels 

 

11.30-13.00 Zaal 1

Panel 9

Music and Society in Latin America and the Caribbean (Toekomstmuziek)

 

Fabiola Jara Gomez/Ben Caselin, Rivke Jaffe, Martijn Oosterbaan 

Zaal 2

Panel 1

Globalisering of regionalisering, (sub) culturen in een mondiale wereld (deel 1)

Annemarie Boer, Renate van de Weijer, Siebe Rossel

 

Zaal 3

Panel 5

How to teach Anthropology to kids who don’t want to learn it

 

Ellen Bal,  Kate Kirk

13.00-14.15  Lunch en boekenmarkt
14.15-15.45  Zaal 1

 

Panel 12

 

Anthropology Today

 

 

 

 

Carla, Joost de Vries,Rik Adriaans 

Zaal 2

 

Panel 2

 

Globalisering of regionalisering, (sub) culturen in een mondiale wereld (deel 2)

 

Kitty Zijlmans, Annemarie De Wildt, Christoph Rippe

 

Zaal 3

 

Panel 7

 

Sociale media en antropologie

 

 

 

Lenie Brouwer, Koen Leurs, Willem de Koster, Johan Roeland

 

15.45-16.15  Pauze 
 

16.15-17.15 

Plenaire lezing door Prof. Dr. Annelies Moors, hoogleraar Hedendaaagse moslimsamenlevingen aan de Universiteit van Amsterdam 
17.15-18.15  Borrel, boekenmarkt en muziek door ‘Duo Custors’ 

Programma zaterdag 19 november 2011

9.00-10.00 Inschrijving (koffie/thee)
10.00-10.15  Opening: Thijl Sunier, voorzitter ABv

 

10.15-11.15  Keynote speech: Antropologie in tijden van groeiende onzekerheid

Keynote speech door Prof. Dr. Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit

11.30-13.00 Zaal 1

Panel 3

Local Battles, Global Stakes – introducing the book

Ton Salman, Martijn de Koning, Halleh Ghorashi, Lenie Brouwer

 

Zaal 2

Panel 10

Werkzame bestanddelen in rituelen

Wouter van Beek,Thomas Widlok

 

Zaal 3

Panel 8

Time and Technology

 

Maarten Onneweer, Dorien Zandbergen, Marleen de Witte, Rivke Jaffe

13.00-14.15  Lunch en boekenmarkt
14.15-15.45  Zaal 1

 

Panel 4

 

Filmvertoning en bespreking: ‘Living like a common man: an anthropological documentary on Indian youngsters in London’

 

Mario Rutten 

Zaal 2

 

Panel 11 
 
The economic anthropology of the future-The future of economic anthropology:
   New directions in economic anthropology 
 
 
Natalia Mamonova, Oane Visser, Marte Bakker

 

15.45-16.15  Pauze 
 

16.15-17.15 

 

Plenaire afsluiting door Abv bestuur

 

17.15-18.15  Borrel en boekenmarkt