De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) heeft tot doel een ontmoetings- en knooppunt te zijn voor mensen, netwerken en organisaties met een affiniteit voor antropologie in Nederland. Om die rol nog beter te kunnen vervullen, heeft de ABv in samenwerking met de Radboud Universiteit een onderzoek uitgevoerd waarbij dergelijke organisaties en netwerken in kaart gebracht zijn. Ook is er onderzocht welke rol zij voor de ABv weggelegd zien.

Tijdens de Dag van de Antropologie is het rapport van dit onderzoek gepresenteerd door Tessa de Graaf, Merel Middelman, Miriam Verhage en Jasper Vodegel. Zij zijn allen studenten Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit en hebben dit onderzoek in opdracht van de ABv uitgevoerd.

Zij hebben een sociale kaart van de organisaties en netwerken gemaakt, interviews gedaan met sleutelpersonen binnen een aantal van deze organisaties. Zij zijn tijdens deze interviews ook ingaan op de rol die antropologie speelt met betrekking tot de activiteiten van de organisatie, en meer algemeen in het werkveld waarin zij actief is.

Kon je er niet bij zijn of wil je de conclusies nogmaals lezen? Klik dan op onderstaande link:

ABv publieksrapport