Door: Kaj Dekker

Michael Lee Lunsford heeft ontwerpen online geplaatst waarin hij superhelden als vrouw neerzet. Of dit ‘raar’ aanvoelt is natuurlijk helemaal aan de toeschouwer zelf, wel is het interessant om aan de hand van deze ontwerpen over genderrollen na te denken.

De cultureel antropologe Shelly Ortner pleit voor een denkbeeldige divisie waarin de vrouw gelinkt wordt aan natuur en de man op zijn beurt aan cultuur. Vrouwen staan volgens Ortner dichter bij de natuur gezien hun, bij tijd en wijlen, oncontroleerbare lichamen. De man daarentegen staat symbool voor cultuur. Mannen bepalen politieke zaken en dragen, traditioneel gezien, kunst uit.

De seperate spheres theorie maakt hier weer een andere verdeling van. De vrouw zou voor het privédomein staan waar de man voor het publieke domein staat. Dit is dan ook een mogelijke verklaring waarom superhelden veelal mannelijk zijn, de superhelden zorgen ervoor dat alles in de openbare ruimte eerlijk en rechtvaardig verloopt. De vrouw op haar plaats zorgt dan weer voor het soepele verloop in het huishouden. Maar geldt dat nog wel in deze tijd waarin de vrouwenemancipatie een dusdanig figuurlijk hoogtepunt bereikt. Misschien is het daarom juist nu tijd dat er in de populaire cultuur een groter deel vrouwen met ‘mannentaken’ komt?

Bekijk de ontwerpen.