Tijdens het twee-jaarlijkse ABv-congres zal Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit, op zaterdag 19 november aanstaande een key-note lezing verzorgen met als titel ‘Antropologie in tijden van groeiende onzekerheid’.

Grote sociologen (Bauman, Beck en Giddens) beschrijven het ontstaan van extreem individualisme als de belangrijkste ontwikkeling in de westerse laatmoderne samenlevingen. De antropoloog Steven Vertovec (2007) benoemt het huidige samenkomen van culturen als een toestand van ‘superdiversiteit’. Het samengaan van deze twee ontwikkelingen, extreem individualisme en superdiversiteit, zorgt voor een onderlinge versterking van beide spanningsvelden, met als gevolg groeiende onzekerheid en onbehagen.

Deze context brengt nieuwe uitdagingen voor onderzoek met zich mee, wat betekent meer oog voor gelaagdheid en intersectionaliteit om de positionering van individuen te kunnen begrijpen. Antropologie zou in deze context niet zozeer de wetenschap bij uitstek zijn die met ervaring in de situationele benadering in onderzoek deze gelaagdheid kan dekken.

Antropologie kan veel meer; antropologen kunnen met hun wetenschappelijke kennis, gebaseerd op verhalen in het veld, de wetenschappers in de marge zijn die de dominantie van het discourse kunnen doorbreken. In deze tijden van onzekerheid is er juist grote behoefte aan verhalen van de toekomst die vanuit verbinding tot stand zijn gekomen.

Halleh Ghorashi is bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie (PaVEM leerstoel) bij de afdeling Organisatiewetenschappen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is de auteur van verschillende internationale boeken en artikelen over identiteit en diversiteit vraagstukken binnen en buiten organisaties. Daarnaast draagt zij bij aan de publieke discussies in Nederland over integratie, emancipatie en diversiteit in organisaties.

Bekijk ook het verdere programma van het ABv-congres ‘Antropologie en de toekomst’. Inschrijven voor het ABv-congres kan via het inschrijfformulier op deze site.