Op een ijzige woensdagavond beleeft de ABv-webredactie een warme primeur. Voor het eerst organiseert de redactie op 1 maart een meet-up met potentiële kandidaten voor het schrijversnetwerk. Al jaren werkt antropologen.nl met een prachtig netwerk van inzetbare schrijvers, maar nooit eerder is het tot een daadwerkelijke ontmoeting gekomen. Het wordt dus hoog tijd om samen te komen. De schrijvers gewapend met ideeën en inspiratie, de redactieleden met een heuse crash course ‘Schrijven met impact’.
Schrijven met impact: hoe te beginnen?

Wie zijn deze schrijvers, wat zijn hun schrijfdromen en welke doelen stellen ze? Zij zijn veelal antropologen die, naast het werkende leven, meer willen nadenken en schrijven over antropologie en ontwikkelingssamenwerking. Vooral de onderwerpen gender, duurzaamheid, activisme en mensenrechten blijken populair. Van de potentiële schrijvers heeft de helft eerder geschreven, vaak op uiteenlopende websites. De volle honderd procent van de deelnemers zou het liefst interviews willen afnemen met niet-antropologen zoals Noam Chomsky, maar ook met antropologen variërend van Gloria Wekker tot aan onze fabeltastische hoofdredacteur Ruben Reus!

Na deze inventarisatie is de klok geslagen voor onze avond vol schrijfavontuur. Gestaag komen de schrijvers binnendruppelen terwijl de redactieleden de laatste puntjes op de I zetten voor de meet-up. Na een kort ontmoetingsrondje gaat de cursus over het schrijfproces van start. Schrijven lijkt zo makkelijk, maar zoals menig schrijver kan beamen: de woorden komen niet altijd vanzelf. Een greep uit de lastige klussen die schrijvers ondergaan: Hoe kom je op een goed idee voor een artikel? Hoe werk je dit uit en voor wie? Onze communicatie-expert Eva Schouten helpt daarom een handje en aan de hand van haar prachtige PowerPoint-presentatie hebben we gezamenlijk het ruwe idee voor een artikel opgezet. Zo hebben we mindmaps gemaakt, een doelgroep voor ogen genomen en besloten op de vorm.  

Mindmap met als doelgroep de “blanke Alt-right man”.

Onderwijl kunnen de schrijvers hun input doorgeven middels ouderwetse ‘geeltjes’, wat ze met enthousiasme ten uitvoer brengen. Zo komen vele ideeën voor artikelen naar voren, zoals het uitdiepen van het onderwerp urban culturehet integreren van decolinized thinking in de academische wereld en daarbuiten en het afnemen van een interview met experts op extreem-rechtse bewegingen zoals de AfD in Duitsland. Maar ook komen suggesties naar voren om het reilen en zeilen van de ABv-webredactie in betere banen te leiden, waaronder het uitbesteden van de artikelen aan het schrijversnetwerk. Daarnaast blijkt uit de ‘geeltjes’ dat de schrijfcursus ook genoeg vragen cultiveert: Hoe kan de inhoud van de webredactie meer lezers aantrekken, en hoe ‘activeer’ je de lezers tot engagement? Moet je gespecialiseerd zijn om een ‘niche’-doelgroep te bereiken? Wat is de beste schrijfstijl voor verschillende artikelen?

Deze vragen omsluiten niet het einde, maar het begin van een nieuwe reeks aan leerzame meet-ups. Hopelijk kunnen we nieuwe enthousiaste schrijvers toevoegen aan het schrijversnetwerk, die met het kapstokje van Eva’s crash course interessante artikelen zullen publiceren op Antropologen.nl. Desalniettemin moet de stroom aan ‘geeltjes’ blijven stromen in de webredactionele rivier. Daar hebben we de input van de potentiële schrijvers hard bij nodig. Op naar de volgende leerzame meet-up!