Energy Futures!
Een ronde tafel gesprek | Anthropology Day 2019 |

Gasvrije wijken, het klimaatakkoord, aardbevingen in Groningen, protest tegen windmolens in
Drenthe, futuristische wijken, nul-op-de-meter, klimaatontkenners, rechtszaak tegen Shell,
klimaatmars, ‘wie gaat dat betalen, de energietransitie’?, fake news!, de rol van woningcorporaties in
de energie-transitie …

Elke dag komen er talloze (nieuws) items langs op je social media tijdlijn, het
journaal en in de krant die direct of indirect te maken hebben met ‘De Energietransitie’. Steeds vaker
wordt geconstateerd dat de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen niet
alleen een technologische verandering betreft, maar ook een sociaal vraagstuk is. In dit ronde tafel
gesprek staat de sociale dimensie van de energietransitie en de ‘ideale energietoekomst’ centraal.
Sociaal wetenschappers en andere maatschappelijke ‘energy actors’ gaan in gesprek met elkaar en
met het publiek over vragen als: Hoe ziet een ideale energietoekomst eruit? Wat kan de rol van
antropologie en sociologie zijn in de energietransitie? Hoe kan wetenschap samenwerken met
maatschappelijke actoren in het vormgeven van deze ideale energy future?

Moderator: Elisabet Rasch (WUR)

Deelnemers: Hylke Hekkenberg (Energienetwerk Noordoostpolder), SOMO, Michiel Köhne,
Robin Smale en Frank de Feijter (WUR) en Nora Steenhuis.